Επικαιρότητα

Διεθνής Διάσκεψη για τη Βιωσιμότητα — 1-14 Οκτωβρίου 2012

Διεθνής Διάσκεψη για τη Βιωσιμότητα — 1-14 Οκτωβρίου 2012 Η European Sustainability Academy σας προσκαλεί στην εναρκτήρια Διάσκεψη για τη Βιωσιμότητα στο νέο όμορφο και οικολογικό διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης για την ηγεσία και διοίκηση Βιώσιμων επιχειρήσεων στην Κρήτη.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1.

Βιώσιμη Δόμηση

ΠΩΣ να σχεδιάσετε και να χτίσετε ένα βιώσιμο κτίριο, και ΠΩΣ να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της δόμησης με φυσικά υλικά στη σημερινή εποχή.

Ημερομηνίες: 1 και 2 Οκτωβρίου

Ενότητα 2.

Εφαρμογή της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις

Η εξέλιξη της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Πρακτικές πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Αλλαγή. Κατανοώντας και υλοποιώντας την ‘Κυκλική Οικονομία’ και τη μείωση χρήσης πόρων

Ημερομηνίες: 3, 4 και 5 Οκτωβρίου

Ενότητα 3.

Στρατηγική αλλαγή των επιχειρήσεων προς τη βιωσιμότητα

Ο ρόλος των επιχειρήσεων στον κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό και η ανάγκη να τολμήσουμε να κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο (ηγεσία σε οποιοδήποτε επίπεδο).

Ημερομηνίες: 8 και 9 Οκτωβρίου

Ενότητα 4.

Στρατηγικές αλλαγές στα επικρατή συστήματα. Κοινωνικά συστήματα ανταλλαγής και συστήματα εναλλακτικού νομίσματος για βιώσιμες κοινότητες

Ημερομηνίες: 10 και 11 Οκτωβρίου