Επικαιρότητα

Δική της ενέργεια για τα εργοστάσια παράγει η Opel

Δική της ενέργεια για τα εργοστάσια παράγει η Opel Σε λειτουργία έχει θέσει η Opel μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές μονάδες φωτοβολταϊκών οροφής που βρίσκεται στο Rüsselsheim, μέγιστης ισχύος 8,15 MW. Έτσι μαζί με τα εργοστάσια της σε Kaiserslautern (Γερμανία) και Zaragoza (Ισπανία) έχει τη δυνατότητα να παράγει συνολικά 19,1 εκατομμύρια κιλοβατώρες το χρόνο μέσω ηλιακής ενέργειας που αντιστοιχούν σε ετήσιες ανάγκες για 5.800 νοικοκυριά.

Με τη συγκεκριμένη ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού αποφεύγονται περίπου 8.200 τόνοι εκπομπών CO 2 και γι’ αυτό το λόγο η εταιρία μελετά την παραγωγή τέτοιων μονάδων και σε άλλα εργοστάσια της στην Ευρώπη.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr