Επικαιρότητα

Eurostat: «Πράσινες» το 35% των θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2014

Eurostat: «Πράσινες» το 35% των θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2014 Στο 35% αναμένεται να φτάσουν οι «πράσινες» θέσεις εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων έως το 2014, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται, η γραφειοκρατία θεωρείται ένα από τα εμπόδια δεδομένου ότι το 20% των ΜΜΕ δηλώνει πως θα τους ήταν ευκολότερο να κάνουν οικολογικές επενδύσεις, αν οι διασυνοριακές διοικητικές και νομικές διαδικασίες δεν ήταν τόσο πολύπλοκες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως οι ΜΜΕ στους «πράσινους» κλάδους της οικονομίας ωριμάζουν.

Συγκεκριμένα, 3 στις 5 (ποσοστό 61%) των ΜΜΕ που πωλούν οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες δραστηριοποιούνται στις «πράσινες» αγορές για περισσότερα από 3 χρόνια σε σύγκριση με το 52% στις ΗΠΑ.

Τα τρόφιμα - ποτά (25%), ο ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα (23%) είναι τα πιο εύκολα σε πώληση οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες από ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, «ΜΜΕ, αποδοτικότητα των πόρων και «πράσινες» αγορές», το 37% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. έχουν τουλάχιστον έναν «πράσινο» εργαζόμενο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι «πράσινες» αγορές για τις ΜΜΕ στην Ε.Ε. εξακολουθούν να είναι κυρίως εγχώριες.

Το 87% των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε οικολογικές επιχειρήσεις (ή στην «πράσινη» οικονομία) λειτουργούν στις εθνικές τους αγορές.

Λιγότερο από το ένα τέταρτο των ΜΜΕ αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.

Αν ληφθεί υπόψη η εκτίμηση ότι στις χώρες BRIC θα αναλογεί το 60% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2030, μόνο το 3% των ΜΜΕ στην Ε.Ε. επιχειρούν να πωλήσουν τα οικολογικά προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους στην Ασία και τον Νότιο Ειρηνικό και μόνο το 2% στη Λατινική Αμερική.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr