Επικαιρότητα

Το Ευρωπαϊκό Ηλιακό Δέκαθλο πραγματοποιείται στη Μαδρίτη

Το Ευρωπαϊκό Ηλιακό Δέκαθλο πραγματοποιείται στη Μαδρίτη Από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Casa Campo (Μαδρίτη), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Villa Solar, όπου θα πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση του Solar Decathlon Europe.

Το Solar Decathlon Europe είναι ένας διεθνής διαγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων που προωθεί την έρευνα για την ανάπτυξη αυτόνομων σπιτιών. Στόχος των ομάδων που συμμετέχουν είναι να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν κατοικίες που καταναλώνουν όσο το δυνατό λιγότερους φυσικούς πόρους και να παράγουν ελάχιστα απόβλητα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και για τη κάλυψη όλων των αναγκών σε ενέργεια από τον ήλιο.

Κατά την τελική φάση του διαγωνισμού, οι ομάδες συγκεντρώνουν τα σπίτια τους στη Μαδρίτη, σε ένα χώρο ανοιχτό για το κοινό, το Villa Solar, όπου κανείς μπορεί να επισκεφτεί όλα τα σπίτια. Οι ομάδες θα διαγωνιστούν σε δέκα αγώνες (που είναι ο λόγος που ονομάζεται «δέκαθλο») προκειμένου να αναδειχθεί ο νικητής. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν είκοσι ομάδες από 13 διαφορετικές χώρες, εννέα εκ των οποίων προέρχονται από την Ευρώπη (Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία) και οι υπόλοιπες τέσσερεις είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, η Βραζιλία και η Αίγυπτος.

Όλες αυτές οι ομάδες υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια και έχουν την οικονομική και τεχνική στήριξη από ιδρύματα και εταιρείες. Κυρίαρχο ρόλο κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, από το σχεδιασμό μέχρι την τελευταία φάση του διαγωνισμού στη Μαδρίτη διαδραματίζουν οι σπουδαστές, που είναι γνωστοί ως «δεκαθλητές», οι οποίοι καθοδηγούνται από έναν καθηγητή.

Η εκδήλωση έχει διττό σκοπό: εκπαιδευτικό και επιστημονικό. Οι δεκαθλητές μαθαίνουν πώς να εργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και πώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κτιρίου του μέλλοντος, με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Από τη μία πλευρά, το κοινό μπορεί να δει και να αντιληφθεί τις πραγματικές δυνατότητες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διατηρώντας ταυτόχρονα την άνεση και την ποιότητα του σχεδιασμού στα σπίτια. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε τεχνικές και διαδικασίες που μπορούν να μελετήσουν και να αξιοποιήσουν. Επιπλέον, οι εθελοντές, που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του Διαγωνισμού, έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες με τις ομάδες χάρη στο έργο τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.