Επικαιρότητα

Μέσω ΣΔΙΤ οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων

Μέσω ΣΔΙΤ οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων Την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αχαΐα μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ), ενέκρινε η διυπουργική επιτροπή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη η προκήρυξη του έργου για την εξεύρεση συμβούλων θα γίνει άμεσα με τον προϋπολογισμό του έργου να υπολογίζεται στα 60 εκ. ευρώ. Το έργο ΣΔΙΤ επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων Νομού Αχαΐας θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 150.000 τόνων απορριμμάτων και η σύμπραξη θα έχει διάρκεια έως 27 έτη.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα αποτελέσει το χαμηλότερο τέλος χρήσης που καταβάλουν οι δημότες, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα επιτρέπονται όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, δρομολογούνται ακόμη πέντε μονάδες στις περιφέρειες Δυτική Μακεδονίας και Πελοποννήσου, όπως επίσης στην Ηλεία, στις Σέρρες και στην Αιτωλοακαρνανία.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στους 27 εταίρους μας στην ΕΕ αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Από την αξιολόγηση προκύπτουν αδυναμίες όπως οι ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, η έλλειψη κινήτρων για να μην οδηγούνται τα απόβλητα στους ΧΥΤΑ και η ανεπάρκεια υποδομών επεξεργασίας αποβλήτων.

 

Πηγή:http://www.skai.gr