Επικαιρότητα

«Πράσινο φως» για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων

«Πράσινο φως» για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ακόμη και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον η λειτουργία τους κρίνεται αναγκαία για κοινωνικούς, εθνικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφασή της ενέκρινε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αναδασωτέα έκταση στη θέση Μελίσσι του νομού Βοιωτίας, απορρίπτοντας τις προσφυγές κατά της λειτουργίας που είχε καταθέσει ο Δήμος Θίσβης.

Το αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί από την εταιρεία «Αιολική Ερατεικής» θα περιλαμβάνει 12 ανεμογεννήτριες ισχύος 3 MW η κάθε μία σε συνολική έκταση 24.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, θα ανεγερθεί κτίριο 120 τετραγωνικών μέτρων ενώ θα γίνει διάνοιξη δρόμου 5,3 χλμ. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι σύμφωνη με το άρθρο 24 του Συντάγματος και το δασικό νόμο (Ν. 998/1979) που προβλέπουν ότι δεν αποκλείεται «η θέσπιση νομοθετικής διάταξης η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόμη και πριν ανακτήσει τη δασική μορφή της, προκειμένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκη με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία».

Όλα αυτά βεβαίως εφόσον κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό μάλιστα ορίζοντα «ενόψει της εξαιρετικής σημασίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ειδικότερα τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς δεσμεύσεως της χώρας και ζήτημα έντονου κοινοτικού ενδιαφέροντος». Όπως πάντως αναφέρεται στην απόφαση, με την εγκατάσταση του έργου δεν αλλάζει και o νομικός χαρακτήρας της αναδασωτέας εκτάσεως, αλλά παρέχεται, «μόνο προσωρινή δυνατότητα επεμβάσεως για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας, με την υποχρέωση αποκαταστάσεως του δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, μετά την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, διατηρουμένου του προστατευτικού χαρακτήρα της αναδασώσεως». Επιπλέον θα πρέπει να αιτιολογημένοι ειδικώς οι λόγοι για την εγκατάσταση του έργου και του δημόσιου σκοπού που εξυπηρετεί.

 

Πηγή:http://www.zougla.gr