Επικαιρότητα

Βιοκαύσιμα από φύκια θα παράγει η Βραζιλία

Βιοκαύσιμα από φύκια θα παράγει η Βραζιλία Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη ποσότητα βιοκαυσίμων παραγόταν από καλλιεργούμενα φυτά, όπως το καλαμπόκι και το ζαχαροκάλαμο. Η χρήση αυτών των φυτών όμως είναι προβληματική καθώς αφενός αυξάνει τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, αφετέρου επειδή απαιτεί τη χρήση τεράστιων εκτάσεων γεγονός που συχνά οδηγεί σε καταστροφή τροπικών δασών.

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, η Βραζιλία αποφάσισε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. Θα δημιουργήσει ένα εργοστάσιο το οποίο θα παράγει βιοκαύσιμα από φύκια και φυτοπλαγκτόν.

Μάλιστα προκειμένου να τραφεί το φυτοπλαγκτόν θα χρησιμοποιείται το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται ως παραπροϊόν από μια γειτονική μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης από ζαχαροκάλαμο. Με άλλα λόγια το όφελος για το περιβάλλον θα είναι πολλαπλό.

 

Πηγή:http://www.newsbeast.gr