Επικαιρότητα

Υποψήφιο «Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς» η Σπιναλόγκα

Υποψήφιο «Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς» η Σπιναλόγκα Το Διαχειριστικό Σχέδιο της Σπιναλόγκας και της ευρύτερης χωρικής ζώνης αναφοράς του μνημείου, παρέδωσε χθες η Ομάδα Εργασίας του Τεχνικού, Επιμελητηρίου (ΤΕΕ/ΤΑΚ) στο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Δημήτρη Κουνενάκη, ολοκληρώνοντας τα βασικά στάδια της εργασίας για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας της Σπιναλόγκας, ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Στο σχέδιο προβλέπεται:

α) Η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών αξιών της Σπιναλόγκας.

β) Η διαφύλαξη της υλικής και άυλης κληρονομιάς του μνημείου.

γ) Η προώθηση της σύμμετρης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Η πρώτη φάση της σύνταξης του φακέλου για την ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία της UNESCO έχει ήδη παραδοθεί στο ΤΕΕ-ΤΑΚ και στην Περιφέρεια Κρήτης η οποία ανέλαβε την ευθύνη να προωθήσει και να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και την υποβολή του αιτήματος για την ένταξη της Σπιναλόγκας στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Το σχέδιο διαχείρισης της Β΄ φάσης αποτελεί την τελική μελέτη της ομάδας εργασίας, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση της συντονισμένης και συλλογικής διαχείρισης του μνημείου.