Επικαιρότητα

Κοπεγχάγη, η πρώτη πρωτεύουσα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα

Κοπεγχάγη, η πρώτη πρωτεύουσα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα Η Κοπεγχάγη φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2025. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται από ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Δήμου της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με το οποίο 50 είδη κινήτρων έχουν ήδη δρομολογηθεί για την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου του μεγαλόπνοου πράγματι σχεδίου. Ο ενδιάμεσος στόχος αφορά τη μείωση εκπομπών ρύπων CO2 έως το 2015.

Η μεγάλη πρόκληση για κάθε πόλη που επιχειρεί αειφόρο ανάπτυξη είναι να συνδυάσει τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά οφέλη. Στην πρόκληση αυτή, η Κοπεγχάγη δείχνει ιδιαίτερα ισχυρή στο να ανταποκριθεί με επιτυχία.

Η Κοπεγχάγη στοχεύει να γίνει η πόλη όπου κάθε νέα καινοτόμα τεχνολογία που αφορά την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας θα παρουσιάζεται και θα εφαρμόζεται πρώτα στην πόλη της Κοπεγχάγης και έπειτα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Η πόλη της Κοπεγχάγης σκοπεύει να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο εργαστήριο για τις ενεργειακές οικιστικές λύσεις του αύριο.

Η πρωτεύουσα της Δανίας έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο παρελθόν σε πραγματική εφαρμογή πράσινων παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο οικιστικό της περιβάλλον. Στην Κοπεγχάγη, οι πράσινες λύσεις δεν περιορίζονται σε παρουσιάσεις ευχολόγια και εκθέσεις, αλλά εφαρμόζονται σε εκτεταμένα στην πόλη, χρησιμοποιούνται από καθημερινούς ανθρώπους, και έχουν αποδείξει την σημαντική συμβολή τους στην ποιότητα ζωής στην πόλη αλλά και στην μείωση των εκπομπών ρύπων CO2.