Επικαιρότητα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο GEOFAR: Καινοτόμες Λύσεις για την Χρηματοδότηση Γεωθερμικών Επενδύσεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο GEOFAR: Καινοτόμες Λύσεις για την Χρηματοδότηση Γεωθερμικών Επενδύσεων Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Intelligent Energy Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2011 το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «GEOFAR: Καινοτόμες Λύσεις για την Χρηματοδότηση Γεωθερμικών Επενδύσεων». Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας ενώ επιπλέον θα παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες για τη χρηματοδότηση των γεωθερμικών επενδύσεων στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “GEOFAR” (Geothermal Finance and Awareness in European Regions) έχει ως κεντρικό άξονα την κατάδειξη των αδυναμιών και τα χρηματοοικονομικά εμπόδια που παρουσιάζει ο τομέας της Γεωθερμίας σε ολόκληρη της Ευρώπη και9 να προτείνει λύσεις έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να δοθεί ώθηση σε νέες επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τα μέλη του GEOFAR θα ανακοινώσουν τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των εργασιών τους καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές του εν λόγω έργου. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν επίσης από ειδικούς, σχετικές με τη γεωθερμία μελέτες και έρευνες στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Πηγή:http://www.iene.gr