Επικαιρότητα

Πρωτοβουλία για να την προστασία των κοραλλιγενών υφάλων ροδοφυκών

Πρωτοβουλία για να την προστασία των κοραλλιγενών υφάλων ροδοφυκών Ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου με επίκεντρο τους Φούρνους Κορσεών το 1ο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Workshop με θέμα την εφαρμογή τεχνικών καταγραφής των υφάλων ασβεστολιθικών ροδοφυκών στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Πολυεθνική ομάδα επιστημόνων από 7 χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Αγγλία, Λίβανος, Τουρκία, Κροατία), ειδικευμένων σε θαλάσσια ενδιαιτήματα προτεραιότητας, βρέθηκαν στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων προσκεκλημένοι του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ».

Η συνάντηση εργασίας επιστημόνων της Μεσογείου αποτελεί μέρος του πλάνου δράσης του RAC/SPA των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των κοραλλιγενών οικοτόπων της Μεσογείου. Το 1ο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Workshop επικεντρώθηκε:

Στην έρευνα πεδίου και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων καταγραφής με τη χρήση GIS, υποβρύχιων καμερών υψηλής ευκρίνειας, σόναρ και με αυτόνομη κατάδυση (έως 60μ) στα βάθη που αναπτύσσονται οι ύφαλοι

Στην τυποποίηση και υιοθέτηση κοινών μεθόδων καταγραφής με εφαρμογή στα περιφερειακά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Στη διάχυση της επιστημονικής τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από διαλέξεις και συζητήσεις για την εξέλιξη των ερευνητικών μεθόδων καταγραφής των κοραλλιγενών υφάλων ροδοφυκών.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις αλιευτικές κοινωνίες και την αναβάθμιση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία των ενδιαιτημάτων, τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των παραγόντων υποβάθμισης τους.

Υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα δεσμεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ιδιαίτερα παραγωγικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπως οι ύφαλοι ασβεστολιθικών ροδοφυκών (γνωστοί και ως "τραγάνες") και όφειλε να έχει ήδη ολοκληρώσει σε μεγάλος μέρος τη χαρτογράφηση τους. Ωστόσο, διαχρονικά η χώρα μας αγνοεί παντελώς τη θεμελιώδη σημασία που έχουν αυτά τα σπάνια οικοσυστήματα για το μέλλον της αλιείας. Δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο για την προστασία αυτών των ενδιαιτημάτων, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καθημερινά και με την ανοχή των αρχών από αλιευτικές πρακτικές που θεωρούνται νόμιμες, όπως η αλιεία με μηχανότρατες, σύροντας σε ευαίσθητα οικοσυστήματα τις λεγόμενες σιδερένιες πόρτες – οι οποίες φτάνουν σε βάρος τον 1 ένα τόνο έκαστη, προκαλώντας καταστροφή που χρειάζεται αιώνες για να ανακάμψει.