Επικαιρότητα

20,1 εκατ. στρέμματα Natura στο μικροσκόπιο

20,1 εκατ. στρέμματα Natura στο μικροσκόπιο Στην πλήρη καταγραφή και ακριβή οροθέτηση των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ, που θα καταγράψει συνολικά μια έκταση περίπου 20,1 εκατ. στρεμμάτων και το οποίο προκήρυξε χτες η Κτηματολόγιο Α.Ε.

Πρόκειται για ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura, καθώς και η επικαιροποίηση, περιγραφή και οροθέτηση των τύπων οικοτόπων με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (κλίμακας 1:5.000) της Κτηματολόγιο ΑΕ, αλλά και αυτοψίες στο έδαφος. Ετσι, θα μπορέσει το κράτος να γνωρίζει τις προστατευόμενες περιοχές κι αν υπάρχουν παραβιάσεις των κανόνων όπως για παράδειγμα αυθαίρετη δόμηση. Το έργο θα ολοκληρωθεί ως το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Προστασία

Με την ακριβή οροθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000» εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία τους, ενώ με την επικαιροποίηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνουν, η πολιτεία θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης με βάση τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν.

Επιπλέον, η παραγόμενη πληροφορία για τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» θα μπορεί να απεικονίζεται επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν κάνουν μια δικαιοπραξία αν υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου.

Το δίκτυο «Natura 2000» είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ε.Ε. και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών-μελών. Αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Εκτιμάται ότι το 27% της συνολικής χέρσου έκτασης της χώρας είναι περιοχές Natura, κάτι που σημαίνει περίπου 36 εκατ. στρέμματα χέρσου γης από τα συνολικά 42,9 εκατ. που έχουν χαρακτηριστεί προστατευμένες περιοχές.

Οι περιοχές Natura 2000

•Η συνολική έκταση είναι 42.949.600 στρέμματα

•Η χερσαία έκταση είναι 36.033.546 στρέμματα, δηλαδή το 27% της συνολικής χέρσου έκτασης της χώρας

•Αποτελείται από 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας

•Το Κτηματολόγιο θα καταγράψει 20,1 εκατ. στρέμματα με σκοπό την περιγραφή, επικαιροποίηση και οροθέτηση των οικότοπων

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr