Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες κτηρίων της ΔΕΗ σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο

Φωτοβολταϊκά σε στέγες κτηρίων της ΔΕΗ σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο Ξεκίνησε η κατασκευή φωτοβολταϊκών στεγών σε δώματα κτηρίων της ΔΕΗ, στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα έχουν ισχύ 33,84 kWp και 32,90 kWp αντιστοίχως.

Η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 29 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε άλλες 25 στέγες σε κτήρια της ΔΕΗ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, συνολικής ισχύος 1 MW.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είχε προκηρύξει στις 5 Ιουνίου σχετικό διαγωνισμό για την προμήθεια των φ/β πλαισίων και των αντιστροφέων που θα εξοπλίσουν τα συστήματα.

Η επιλογή των συγκεκριμένων κτηρίων έγινε με γνώμονα τον προσανατολισμό, το εμβαδόν και την καταλληλότητα της επιφάνειας (χωρίς εμπόδια - εξοπλισμό, σκιάσεις από διπλανά κτήρια).

Κάθε έτος λειτουργίας τους θα παράγονται περίπου 100 MWh ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες :

-Θα εξοικονομούνται 70 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.

-Θα αντιστοιχούν σε δενδροφύτευση 131 δένδρων.

-Και θα καλύπτουν τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες τουλάχιστον 30 νοικοκυριών

 

Πηγή:http://www.energypress.gr