Επικαιρότητα

64% των νέων μονάδων παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Α.Π.Ε στην ερχόμενη δεκαετία

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσουν ανάμεσα στις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εντός της ευρωζώνης κατά την ερχόμενη δεκαετία, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής. Σύμφωνα με την ειδική έκδοση που αφορά τις τάσεις της ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το σύνολο της νέας εγκατεστημένης ισχύος το 64% θα προέρχεται από σταθμούς Α.Π.Ε.

Η νέα αυτή εξέλιξη που ανεβάζει σημαντικά τις εκτιμήσεις για την διείσδυση των σταθμών Α.Π.Ε σε σχέση με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2007. Ο εντυπωσιακός ρυθμός ένταξης νέων έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόρροια της νέας νομοθεσίας που ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων έργων Α.Π.Ε αλλά και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το φιλόδοξο αυτό σενάριο, στο τέλος του 2030, οι Α.Π.Ε αναμένεται να αποτελούν το 32,1% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ευρωζώνη. Η επιτροπή εκτιμά ότι τα Αιολικά Πάρκα θα αποτελούν το 47,9% της εγκατεστημένης ισχύος από Α.Π.Ε, ενώ ακολουθούν οι Υδροηλεκτρικοί σταθμοί με 26,4%, οι σταθμοί παραγωγής από βιομάζα με 17,9% και τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα με 5,6%. Πολύ μικρότερο μερίδιο αναμένεται να καταλάβουν σταθμοί γεωθερμίας και κυματικής ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια τη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς του φυσικού αερίου στο 18,7% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 από το 23,9% σήμερα. Αντίστοιχα, οι μονάδες θερμοηλεκτρικών εργοστασίων θα συμμετέχουν κατά 22,2% το 2030 από 26,9% σήμερα. Σημαντική αναμένεται και η ποσοστιαία συμμετοχή από Πυρηνικούς σταθμούς, όμως σε απόλυτο μέγεθος εγκατεστημένης ισχύος δεν αναμένεται μείωση παραγωγής, καθώς υπάρχουν σχέδια από κάποιες χώρες της Ε.Ε για ένταξη νέων Πυρηνικών σταθμών στο σύστημα τους.