Επικαιρότητα

Η Ιταλία πέτυχε να υπερβεί τους στόχους της για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Ιταλία πέτυχε να υπερβεί τους στόχους της για Εξοικονόμηση Ενέργειας Η θέσπιση του προγράμματος των πιστοποιητικών εξοικονόμησης ενέργειας, ή «λευκά πιστοποιητικά», οδήγησε την Ιταλία στην εξοικονόμηση 6,7 εκ. τόνους πετρελαίου, ενώ αποφεύχθηκε η εκπομπή 18 εκ. τόνων ρύπων CO2 στην ατμόσφαιρα κατά τα τελευταία 5 χρόνια.

Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τον εθνικό στόχο για την πενταετία 2005-2009, ενώ ισοδυναμούν με την ετήσια παραγωγή μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 750MW, ή την ετήσια κατανάλωση μιας πόλης των 1,8εκ. κατοίκων.

Ο μηχανισμός των λευκών πιστοποιητικών εφαρμόστηκε έπειτα από τη σχετική οδηγία του διαχειριστή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας. Κάθε πιστοποιητικό είναι ισοδύναμο με την εξοικονόμηση 1 τόνου πετρελαίου. Η επιτροπή ενέργειας της χώρας ενέκρινε τα τελευταία 215εκ. € ως επιδότηση για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επιδοτήσεων από το 2005 ανήλθε στο ποσό των 531εκ.€, ενώ εκτιμάται ότι τα οφέλη που προέκυψαν είναι πολύ μεγαλύτερα.