Επικαιρότητα

8,6 GW εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά πάρκα στην Πολωνία έως το 2020

8,6 GW εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά πάρκα στην Πολωνία έως το 2020 Ο Διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας (PSE) αναμένει ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της χώρας θα ανέλθει στα 8,6GW το 2020.

Σύμφωνα με τον PSE οι αιτήσεις για νέους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον οδηγούν στο ως άνω συμπέρασμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα υπό σχεδιασμό Αιολικά Πάρκα έχουν συνολική ισχύ 12.1GW. Οι εκτιμήσεις του Διαχειριστή του συστήματος ωστόσο κάνουν λόγο για ρεαλιστική υλοποίηση νέων Αιολικών Πάρκων που θα έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 7,6GW. Σε συνδυασμό με τους Αιολικούς Σταθμούς που ήδη βρίσκονται εν λειτουργία και έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1GW μας οδηγούν στην πρόβλεψη για συνολική ισχύ της τάξης των 8GW κατά το έτος 2030.