Επικαιρότητα

Η Βρετανική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ΒΤ θα μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά 80% έως το 2020

Η Βρετανική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ΒΤ θα μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά 80% έως το 2020 Ο Βρετανικός τηλεπικοινωνιακός γίγαντας αναφέρει ότι σχεδόν όλη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ΒΤ σημειώνει σημαντική πρόοδο στο φιλόδοξο σχέδιο της που αφορά στη μείωση εκπομπής ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2020.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο αναφοράς της εταιρείας, ήδη έχει επιτευχθεί μείωση της τάξης του 54% σε σχέση με το έτος αναφοράς που είναι το 1997. Για την εκπλήρωση του στόχου της η ΒΤ εντείνει τις ενέργειες της στα πιο ενεργοβόρα τμήματα των δραστηριοτήτων της, τα οποία είναι τα κέντρα δικτύων και δεδομένων, τα κτίρια και οι μεταφορές. Ήδη ετοιμάζει την εγκατάσταση ενός Αιολικού Πάρκου, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία το 2016, και θα καλύπτει το 25% των ενεργειακών της αναγκών.

Σήμερα έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα που θα εξοικονομούν περισσότερο από 100 GWh, ενώ θα μειώνουν την εκπομπή ρύπων CO2 κατά 41.800 τόνους ετησίως. Επιπλέον, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των εργαζομένων για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Περίπου το 10% των υπαλλήλων της εταιρείας εργάζονται μόνιμα από τα σπίτια τους μειώνοντας έτσι το ανθρακικό τους αποτύπωμα.