Επικαιρότητα

Έναρξη εργασιών ΧΥΤΥ Κερατέας

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνουν ότι ξεκίνησαν το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010, οι εργασίες της κατασκευής του ΧΥΤΥ Κερατέας, έργου που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοπρατούσα αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

Με την έναρξη των εργασιών στην Κερατέα, ολοκληρώνεται το σημαντικότερο τμήμα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Υγειονομικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Αττικής, που περιλαμβάνει εκτός των ΧΥΤΥ και τα εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, τις μονάδες κομποστοποίησης οργανικών, τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμών υλικών και τους κεντρικούς και τοπικούς σταθμούς μεταφόρτωσης.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΥ Γραμματικού, που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2009, και θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.

Η υλοποίηση του συνόλου του Περιφερειακού Σχεδιασμού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα επιβίωσης για το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνία της Αττικής και η απόφαση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα η δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων.

Τέλος σημειώνεται ότι δόθηκε εντολή σε όλους τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, να επιβλέψουν την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τον τερματισμό λειτουργίας από τους Δήμους όλων των παράνομων και ανεξέλεγκτων χωματερών που λειτουργούν ακόμη στο χώρο ευθύνης τους παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της κυβέρνησης, να εκπονηθούν ταχύτατα οι μελέτες για την αποκατάστασή τους, καθώς και να προχωρήσουν άμεσα όλα τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή μέχρι 31/12/2010 να τερματιστεί η λειτουργία 96 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), 18 το πρώτο τρίμηνο του 2011 και 63 το πρώτο εξάμηνο του 2011. Ειδικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου δρομολογήθηκε ο τερματισμός λειτουργίας του συνόλου των 75 ΧΑΔΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2011.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι κατά την έναρξη των εργασιών σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ των κατοίκων της περιοχής που αντιτίθενται στην κατασκευή του ΧΥΤΥ και των ανδρών των ΜΑΤ.

 

Πηγή:ΥΠΕΚΑ