Επικαιρότητα

Στο νερό αφιερωμένη η «Πράσινη Εβδομάδα» στις Βρυξέλλες

Στο νερό αφιερωμένη η «Πράσινη Εβδομάδα» στις Βρυξέλλες Ξεκίνησε από την Τρίτη 22 Μαΐου η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διάσκεψη της Ευρώπης με το σύνθημα “Η πρόκληση του νερού – Εξοικονομήστε κάθε σταγόνα”. Η Πράσινη Εβδομάδα στη φετινή της έκδοση είναι αφιερωμένη στο νερό και σε αυτήν θα συμμετάσχουν περίπου 3.000 σύνεδροι επί ένα τριήμερο, με σκοπό να εξετάσουν ζητήματα σχετικά με το νερό.

Εμπλεκόμενοι φορείς, ΜΚΟ, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και αξιωματούχοι της ΕΕ θα αναζητήσουν λύσεις για βασικά προβλήματα υδατικών πόρων, όπως ο τρόπος διασφάλισης της διάθεσης νερού ικανοποιητικής ποιότητας με φόντο την ταχεία αύξηση του πληθυσμού και την όλο και εμφανέστερη κλιματική αλλαγή. Σε εκθεσιακό χώρο με 52 περίπτερα οι οργανώσεις και εταιρείες θα προβάλουν βέλτιστες πρακτικές, ενώ πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων περιλαμβάνει προβολές των κινηματογραφικών ταινιών “Η δίψα του κόσμου”, “Ωκεανοί” και “Η Αφρική γίνεται πράσινη”. Η εβδομάδα θα σημαδευθεί επίσης από την απονομή των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών βραβείων περιβάλλοντος, με τα οποία τιμώνται πρωτοποριακές επιχειρήσεις οι οποίες συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και εξαίρετες περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως και από το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νερού, εκδήλωση εμπλεκόμενων φορέων υψηλού επιπέδου.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: “Το νερό είναι κατά κυριολεξία ένας ζωτικός πόρος στον οποίο η δραστηριότητα του ανθρώπου ασκεί τεράστια επίδραση. Στη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας ελπίζω ότι εκατοντάδες εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών που είναι συγκεντρωμένοι εδώ θα βοηθήσουν στη βελτίωση των ασκούμενων πολιτικών και στη διατύπωση νέων ιδεών ώστε ο πολύτιμος αυτός πόρος να διασωθεί για όλους μας.”

Μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι εφτά στους δέκα Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα σχετικά με το νερό προβλήματα αποτελούν σοβαρή πηγή ανησυχίας. Η ρύπανση από σημειακές και διάχυτες πηγές, η υπεράντληση υδάτων και οι αλλαγές στα ποτάμια και στις λίμνες απειλούν τις καταβαλλόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδάτων το 2015. Οι σχετιζόμενες με το νερό θεομηνίες, όπως οι λειψυδρίες και οι πλημμύρες έχουν καταστεί συχνότερες και σοβαρότερες σε πολλά μέρη της ηπείρου μας, η δε σοβαρότητα και συχνότητά τους αναμένεται να αυξηθεί συνεπεία της αλλαγής του κλίματος και των αλλαγών στις χρήσεις γης. Στην Πράσινη Εβδομάδα θα παρουσιασθεί γενική εικόνα των σχετικών με το νερό ενωσιακών πολιτικών και θα εξεταστεί ο τρόπος κατά τον οποίο οι πολιτικές θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές προκλήσεις.

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας θα αποτελέσουν έμπνευση για το Προσχέδιο διασφάλισης των υδατικών πόρων της Ευρώπης το οποίο προγραμματίζεται για φέτος τον Νοέμβριο. Ως βήμα στην προπαρασκευαστική διαδικασία για το Προσχέδιο, η Πράσινη Εβδομάδα φιλοξενεί επίσης το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νερού, βάθρο για διαβουλεύσεις και συζητήσεις από πλήθος εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα νερού, εκπροσώπους των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον ιστότοπο του συνεδρίου θα διατίθεται ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

http://waterblueprint2012.eu/programme.

Το Προσχέδιο, μακροπρόθεσμος στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της διάθεσης νερού καλής ποιότητας για βιώσιμη και ισότιμη χρήση, θα αποτελέσει τη νέα ενωσιακή πολιτική απάντηση στις προκλήσεις που στρέφονται γύρω από το νερό ως πόρο.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr