Επικαιρότητα

Ημερίδα:«Προώθηση Ανάπτυξης της Αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών»

Ημερίδα:«Προώθηση Ανάπτυξης της Αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών» Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης -Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το KAΠE, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα την: «Προώθηση Ανάπτυξης της Αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών», την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 στο ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 32, Αθήνα και ώρα 10:00.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «ChangeBest» (http://www.changebest.eu) το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy-Europe) και στο οποίο συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ μαζί με άλλους 20 εταίρους από 17 χώρες της ΕΕ καθώς και 45 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος του έργου ChangeBest είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας σαν μέρος εφαρμογής της Οδηγίας 2006/32/ΕΕ. Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής & εξοικονόμησης ενέργειας σχετικά με: το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών-EEY (ESCOs), τις ενεργειακές υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές οι εταιρείες, το περιεχόμενο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και τους υπάρχοντες χρηματοδοτικούς μηχανισμούς υποστήριξης.

Κύριοι ομιλητές της ημερίδας θα είναι: εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, που θα παρουσιάσει το νομοθετικό πλαίσιο, στελέχη του ΚΑΠΕ που θα παρουσιάσουν τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, εκπρόσωπος του JESSICA and Investment Funds/Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ο οποίος θα αναφερθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA, στελέχη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ που θα παρουσιάσουν τη δράση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) και παραδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και εκπρόσωπος της πρώτης εταιρείας ΕΕΥ στην Ελλάδα, HELESCO SA, που θα μεταφέρει την εμπειρία της εταιρείας τους.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε ιδιώτες που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.