Επικαιρότητα

12ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

12ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την κατάρτιση 21 μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων, ερευνητών, αποφοίτων, τελειοφοίτων και νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Αειφορίας. Το Επετειακό Πρόγραμμα διαρκεί από 30 Σεπτεμβρίου έως και 6 Οκτωβρίου 2016, και λαμβάνει χώρα στην Αγία Πελαγία των Κυθήρων, για δέκατη συνεχή χρονιά.

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και την εις βάθος διερεύνηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής γενικότερα, και ειδικότερα, στα ζητήματα διασύνδεσης οικονομίας, ενεργειακού σχεδιασμού, βιοποικιλότητας και προαγωγής του θαλάσσιου χώρου. Η φιλοσοφία του Προγράμματος βασίζεται σε τέσσερις συνιστώσες:

Κατάρτιση: ενασχόληση με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές και το περιεχόμενο της έννοιας της «Αειφόρου Ανάπτυξης» και της προαγωγής του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Διεπιστημονικότητα: διδασκαλία από κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου σε συνδυασμό με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και επισκέψεων πεδίου.

Δημοσιότητα: ανοιχτές δράσεις που ωφελούν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Πλουραλισμός: συμμετοχή νέων επιστημόνων από ποικίλα ακαδημαϊκά πεδία, διαφορετικές ηλικίες και επαγγελματικές εμπειρίες.

Το Πρόγραμμα διοργανώνεται με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείου Ενημέρωσης για την Ελλάδα και της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Στους Διδάσκοντες περιλαμβάνονται Καθηγητές Ελληνικών Α.Ε.Ι., Eρευνητές, Eμπειρογνώμονες, Yψηλόβαθμα Στελέχη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Προβλέπεται ελάχιστη συμβολική συνδρομή των συμμετεχόντων (250 ευρώ), η οποία αφορά στην πλήρη κάλυψη εξόδων φιλοξενίας τους (διαμονή, διατροφή & μετακινήσεις εντός του νησιού). Οι συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης τους στα Κύθηρα. Με την περάτωση του Προγράμματος χορηγείται επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Αίτηση Συμμετοχής, με Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 400 λέξεων, β) αντίγραφο πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών, γ) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά), δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25η Ιουλίου με 26η Αυγούστου 2016. Η υποβολή γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ekepek@panteion.gr (Αίτηση Συμμετοχής-Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Βιογραφικό σε αρχείο .doc ή .pdf και τα υπόλοιπα σε αρχείο .jpg).

Πληροφορίες καθημερινώς (26/7/2016/-5/8/2016) από τις 12:00 έως τις 15:00, στο τηλέφωνο 210 9201832, και καθΆ όλη την περίοδο υποβολής αιτήσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekepek@panteion.gr και στην ιστοσελίδα www.ekepek.gr.