Επικαιρότητα

Το πιο φιλόδοξο «φωτοβολταϊκό» σχέδιο στον κόσμο προωθεί η Σαουδική Αραβία

Το πιο φιλόδοξο «φωτοβολταϊκό» σχέδιο στον κόσμο προωθεί η Σαουδική Αραβία Ένα φιλόδοξο σχέδιο αναπροσαρμογής της ενεργειακής της πολιτικής με άξονα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προωθεί η Σαουδική Αραβία.

Πριν από το 2032 η πρώτη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου σκοπεύει να παράγει το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται χάριν στην ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα 16 GW από φωτοβολταϊκά (PV) και 25 GW από μονάδες συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας (CSP).

Στόχος είναι να μετατραπεί η Σαουδική Αραβία στο «Βασίλειο της Αειφόρου Ενέργειας", παρά το υψηλό κόστος αυτού του εγχειρήματος.

Η ηγεσία της χώρας στοχεύει παράλληλα και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας, καθώς η ζήτηση και οι ανάγκες σε ενέργεια τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί.

Δεν είναι μόνο ο τομέας της ηλιακής ενέργειας που θα ωφεληθεί, καθώς σχεδιάζεται να δοθεί ώθηση τόσο στα αιολικά, όσο και στην γεωθερμία, την βιομάζα, αλλά και στην πυρηνική ενέργεια με την κατασκευή ενός αριθμού σταθμών.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα στο 2013 θα προκηρυχθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί για την ανάθεση των έργων, βάσει του προγράμματος που εφαρμόζει η Γερμανία.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr