Επικαιρότητα

H Χαβάη θα είναι η πρώτη πολιτεία που θα ηλεκτοδοτείται κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας!

H Χαβάη θα είναι η πρώτη πολιτεία που θα ηλεκτοδοτείται κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας! Για την Χαβάη, υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί λόγοι που την ενθαρρύνουν να απεξαρτητοποιηθεί από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά, ρυπογόνα καύσιμα.

Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα νησιών, συνεπώς αναγκάζεται να έχει τοπική παραγωγή από εισαγόμενο πετρέλαιο γεγονός που καθιστά την παραγωγή ενέργειας ως οικονομικά δαπανηρή αλλά και περιβαλλοντικά καταστροφική.

Για την αποφυγή των ανωτέρω, η Πολιτεία προχώρησε σε μια εντυπωσιακή απόφαση που θα οδηγήσει το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές έως το 2045!

Το όλο πρόγραμμα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2015, το 15% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από ΑΠΕ, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, τα αντίστοιχα ποσοστά θα είναι 25% το 2020, 40% το 2030, 70% το 2035 και ο τελικός στόχος αφορά το 100% το 2045.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από 50 σημαντικά έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και ειδικότερα αφορά την εκμετάλλευση του σημαντικού γεωθερμικού πεδίου με την εγκατάσταση ενός μεγάλου γεωθερμικού σταθμού, μιας μεγάλης μονάδας βιομάζας, και μια σειρά από φωτοβολταικά, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα.

Οι κυβερνόντες σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το σύμπλεγμα των νησιών αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την εκμετάλλευση του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού.

Υποστηρίζουν επίσης ότι ο επιστημονικός τουρισμός θα ενταθεί, ενώ με την χρήση νέων τεχνολογιών σε εύλογο βάθος χρόνου θα επιτύχουν την αποθήκευση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας γεγονός που θα καταστήσει τη Χαβάη σε μια πραγματικά μοναδική περίπτωση "πράσινης" πλήρως αυτόνομης πολιτείας!

 

H Χαβάη θα είναι η πρώτη πολιτεία που θα ηλεκτοδοτείται κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας!