Επικαιρότητα

34,8 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για περιβαλλοντικά προϊόντα

34,8 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για περιβαλλοντικά προϊόντα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα οικολογικής καινοτομίας αξίας 34.800.000 ευρώ. Επιχειρήσεις και επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε μια προσπάθεια εισαγωγής καινοτομικών περιβαλλοντικών προϊόντων στην αγορά.

Η πρόσκληση αφορά προϊόντα, τεχνικές και υπηρεσίες οικολογικής καινοτομίας καθώς και διαδικασίες που στοχεύουν στην πρόληψη και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συμβάλλουν στη βέλτιστη χρήση των πόρων. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2012. Περίπου 50 έργα θα επιλεγούν για χρηματοδότηση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik, δήλωσε "Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το ΠΑΚ Οικολογική Καινοτομία έχει βοηθήσει περισσότερα από εκατό καινοτόμα πράσινα προϊόντα να εισέλθουν αγορά. Το πρόγραμμα δείχνει πως μπορούν οι επιχειρήσεις να βοηθήσουν τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν κατά περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, όταν τους παρασχεθεί η δέουσα ενίσχυση. Θα επιθυμούσα ιδιαίτερα να ενθαρρύνω τις ΜΜΕ να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση καθότι καλούνται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου μάλιστα ότι περυσι υπέβαλαν πάνω από το 65% των αιτήσεων"

Η φετινή πρόσκληση έχει πέντε κύριους τομείς προτεραιότητας:

ανακύκλωση υλικών

νερό

βιώσιμα δομικά υλικά

πράσινη επιχειρηματικότητα

τομέας τροφίμων και ποτών

Η πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα στις ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει πράσινο προϊόντα και διαδικασίες ή υπηρεσίες οικολογικής καινοτομίας, που αγωνίζονται να εισέλθουν στην αγορά. Η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει κατ΄ανώτατο όριο στο 50% του κόστους κάθε έργου και ενδέχεται να χρηματοδοτηθούνι περίπου 50 νέα έργα κατά το τρέχον έτος.

Περίπου 50 έργα πρόκειται να δρομολογηθούν βάσει της πρόσκλησης του περασμένου έτους ενώ περισσότερα από 140 έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ορισμένα από τα εκτελούμενα προγράμματα αφορού την μετατροπή του γυαλιού απορριπτόμενων τηλεοράσεων σε κεραμικά πλακάκια, νέους μηχανισμούς διαλογής αποβλήτων, καινοτόμες οικολογικές συσκευασίες για το γάλα και μια νέα τεχνική για την ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα Οικοκαινοτομία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και διαθέτει προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. € για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικά δοκιμασμένα προϊόντα που συμβάλλουν στην αρτιότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Πρόκειται για το πράσινο σκέλος του ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (EcoAP).Το πρόγραμμα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2012 θα παρουσιασθεί στο κτίριο Charlemagne κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής ημερίδας Οικοκαινοτομία σήμερα (8 Μαΐου).

Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΑΚ Οικολογική Καινοτομία, βλέπε:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Για παραδείγματα επιτυχημένων έργων κατά το παρελθόν, βλέπε:

Μετατρέποντας τις τηλεοράσεις σε κεραμικά πλακάκαι: έργο " Glass Plus" - http://www.glassplus.eu/eco-innovation-en.aspx

Νέοι μηχανισμοί διαλογής αποβλήτων: έργο "SATURN" - http://www.saturn.rwth-aachen.de/

Οικολογική συσκευασία γάλακτος: έργο "Greenbottle" - http://cip.greenbottle.com/

Νέα τεχνική ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων: έργο "Textiles for Textiles (T4T)" (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) - http://www.textiles4textiles.eu/

 

Πηγή:http://www.wtmnews.gr