Επικαιρότητα

Ένας νέος οικολογικός Θεσμός γενιέται στη Θεσσαλονίκη!

Ένας νέος οικολογικός Θεσμός γενιέται στη Θεσσαλονίκη! Με το Green Party γεννιέται ένας νέος οικολογικός Θεσμός. "Ζω οικολογικά, καθημερινά!" είναι το σύνθημα για να περάσουμε το μήνυμα ότι φροντίδα για το περιβάλλον και ποιότητα ζωής είναι ταυτόσημα.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ευρύτερης οικολογικής κοινωνικής συνείδησης με διάρκεια και αποτελέσματα ορατά στο άμεσο μέλλον. Κάνουμε την αρχή σε μια γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης του πράσινου προφίλ της Θεσσαλονίκης, όπου όλοι μας συμμετέχουμε και φροντίζουμε τον περιβαλλοντικό μικρόκοσμό μας.

Το Green Party είμαστε όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι αυτή η πόλη μπορεί ν' αλλάξει, όλοι όσοι πιστεύουμε ότι και η παραμικρή δράση μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην βελτίωση της καθημερινότητας μας...

Τι είναι το Green Party:

Το Green Party είναι 3 πράγματα:

1) Δύο παράλληλοι διαγωνισμοί οι οποίοι θα κορυφωθούν στη γιορτή του Green Party την εβδομάδα περιβάλλοντος στις αρχές Ιουνίου. Ο πρώτος θα αναδείξει την καλύτερη πράσινη δράση από τους δημότες (πράσινο μπαλκόνι, πράσινη στέγη, πράσινη πρωτοβουλία κ.τ.λ.) και ο δεύτερος θα αναδείξει την καλύτερη πρόταση προς υλοποίηση από τον Δήμο.

2) Ομάδα δράσης-δεξαμενή σκέψης Green Party. Εθελοντική ομάδα, ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπου συναντιέται σε εβδομαδιαία βάση, συζητά προοπτικές και αναλαμβάνει άμεση περιβαλλοντική δράση με εθελοντικούς καθαρισμούς, αναδασώσεις, επιμόρφωση και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται!

3) Η ιστοσελίδα του Green Party - πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις πράσινες δράσεις όλων των φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδιωτών, πανεπιστημίων κ.α. της Θεσσαλονίκης. Με αυτό το τρόπο θα μπορεί όποιος το επιθυμεί να ενημερώνεται για οποιαδήποτε πράσινη δράση συμβαίνει στην πόλη ανά πάσα στιγμή.