Επικαιρότητα

Στην Ιερουσαλήμ το μεγαλύτερο Φωτοβολταικό Πάρκο σε κτίριο κοινοβουλίου παγκοσμίως!

Στην Ιερουσαλήμ το μεγαλύτερο Φωτοβολταικό Πάρκο σε κτίριο κοινοβουλίου παγκοσμίως! Το Ισραήλ θέτει τις προτεραιότητες του κράτους για στροφή στις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Έτσι, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και μελέτες ειδικών μηχανικών και περιβαντολόγων, αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός μεγάλου Φωτοβολταικού Πάρκου στο κτίριο της Βουλής του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Η Χώρα του Ισραήλ, χάρη στην γεωγραφική της θέση, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ηλιακό δυναμικό. Το πλεονέκτημα αυτό αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν οι κρατικοί λειτουργοί της χώρας, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση περίπου 1.500 φωτοβολταικών πάνελ συνολικής ισχύος 450kW. H ισχύς αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή ενώ για την επίτευξη του έργου καλύφτηκε το σύνολο της στέγης του κεντρικού κτιρίου της Βουλής όπως και τα όμορα κτίρια. Το Φ/Β πάρκο, είναι ικανό να παρέχει το 10% της συνολικής απαιτούμενης ισχύος για τη λειτουργία της Βουλής του Ισραήλ.

Είναι επίσης άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ως προς το μέγεθος της ισχύος του, το φωτοβολταικό πάρκο στη Βουλή του Ισραήλ ξεπερνά τα αντίστοιχα της Γερμανίας και της Αυστρίας. Έτσι, σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο το Φωτοβολταικό πάρκο στην Ιερουσαλήμ είναι το μεγαλύτερο!

Το έργο αυτό αποτελεί ένα μόνο τμήμα από το συνολικό σχέδιο που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κρατικά κτίρια. Το ευρύτερο σχέδιο εξοικονόμησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης, ανακύκλωση, κατάργηση πλαστικών φυαλών νερού, εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και ανανέωση του Η/Μ εξοπλισμού.

Στόχος του συνολικού προγράμματος είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργείας της Βουλής, η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 35% καθώς και η ανάπτυξη μιας πραγματικά φιλικής προς το περιβάλλον, πολιτικής.

 

Στην Ιερουσαλήμ το μεγαλύτερο Φωτοβολταικό Πάρκο σε κτίριο κοινοβουλίου παγκοσμίως!