Επικαιρότητα

Μονάδα «βιομπαταρίας» μετατρέπει τη βιομάζα σε ενέργεια

Μονάδα «βιομπαταρίας» μετατρέπει τη βιομάζα σε ενέργεια Ερευνητές από το Ινστιτούτο Fraunhofer για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Ασφάλεια της Τεχνολογίας ανέπτυξαν μια "βιομπαταρία" με τη μορφή μιας εξαιρετικά αποδοτικής μονάδας βιοαερίου.

Η "βιομπαταρία" αυτή που μπορεί να μετατρέψει πρώτες ύλες όπως το άχυρο, το ξύλο και διάφορα άλλα σε μια ποικιλία από χρήσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας του καθαρού φυσικού αερίου και του πετρελαίου μηχανής. Η νέα σχεδίαση των μονάδων, που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε ένα πρωτότυπο εργοστάσιο στη Γερμανία, λέγεται ότι είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και οικονομικά βιώσιμη, ακόμη και σε μικρή κλίμακα.

Η παραγωγή βιοαερίου - αέριο που παράγεται από τη διάσπαση της οργανικής ύλης, μέσω ζύμωσης ή μέσω της δράσης των αναερόβιων βακτηρίων - είναι ένα ενδιαφέρον συμπλήρωμα σε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι όχι μόνο μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μικρό κόστος για το περιβάλλον, αλλά επίσης να δημιουργήσει βιοκαύσιμα, λιπάσματα και λιπαντικά κινητήρα. Ένα θέμα, ωστόσο, είναι ότι αυτές οι μονάδες δέχονται μόνο ορισμένες οργανικές ουσίες ως πρώτες ύλες.

Η νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Fraunhofer θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα με μια σειρά από υλικά που κανονικά θα απορρίπτονταν με μεγάλο κόστος (όπως τα βιομηχανικά απόβλητα βιομάζας, λυματολάσπη, άχυρο, θραύσματα ξύλου ή κοπριά) και με την επεξεργασία τους με υψηλή απόδοση σε μια πιο χρήσιμη παραγωγή, όλα μέσα από μια εξαιρετικά ευέλικτη σχεδίαση.

Τα τελικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους: το λάδι πορεί να μετατραπεί σε καύσιμο για πλοία ή αεροπλάνα, τα αέρια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση συνδυασμένης παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και το βιοκάρβουνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα.

Εκτός από την ευελιξία που προκύπτει από την εισαγωγή πολλαπλών πρώτων υλών και την παραγωγή διαφόρων προϊόντων, άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την "βιομπαταρία" είναι ότι, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση των επιστημόνων, ακόμη και μια μονάδα μικρής κλίμακας που απαιτεί μικρή επένδυση θα είναι οικονομικά επικερδής. Λόγω της σπονδυλωτής κατασκευής, το εργοστάσιο θα μπορούσε στη συνέχεια να αναβαθμιστεί σταδιακά ώστε να επεξεργαστεί περισσότερα υλικά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή σε μια πιλοτική μονάδα που μπορεί να επεξεργαστεί 30 κιλά βιομάζας ανά ώρα, ενώ ήδη εκπονούνται σχέδια για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

 

Πηγή:http://www.4green.gr