Επικαιρότητα

Κινδυνεύουν με εξαφάνιση οι caretta-caretta στην Κρήτη

Κινδυνεύουν με εξαφάνιση οι caretta-caretta στην Κρήτη Στην Συνοπτική έκθεση για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη κατά το 2014, το οποίο αποτελεί δεύτερο κατά σειρά έτος που η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέχισε τη διαδικασία προκαταρτικής διερεύνησης των θεμάτων εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελλιπή προστασία της χελώνας Caretta caretta στην περιοχή (υπόθεση EU PILOT 5116/13).

Σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία δείχνουν έντονη πτωτική τάση στους πληθυσμούς του Ρεθύμνου και των Χανίων, ενώ ο πληθυσμός στον κόλπο της Μεσαράς, παρουσιάζει ετήσιες διακυμάνσεις χωρίς συγκεκριμένη τάση αύξησης ή μείωσης.

Ειδικότερα στο Ρέθυμνο ο μέσος ετήσιος αριθμός φωλιών στην περίοδο 2000/2013 εμφανίζεται μειωμένος κατά 44% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό της περιόδου 1990-1999.

Στα Χανιά ο μέσος ετήσιος αριθμός φωλιών την περίοδο 2003-2013 εμφανίζεται μειωμένος κατά 49% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό της περιόδου 1992-2002.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ για την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας και την ενημέρωση του κοινού και γίνεται μια καταγραφή των προβλημάτων και κυρίως των μεγάλων έργων και παρεμβάσεων που υποβάθμισαν ή απειλούν με υποβάθμιση τις παραλίες ωοτοκίας.

Ο πληθυσμός θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγεται στην Κρήτη εξακολουθεί να κινδυνεύει με εξαφάνιση, αφού οι δύο από τις τρεις παραλίες ωοτοκίας, Ρέθυμνο και Χανιά, παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονη πτωτική τάση.

Παρόλα αυτά, οι ισχυρές τουριστικές πιέσεις με τα συνακόλουθά τους και ο συνεχιζόμενος προγραμματισμός έργων στην παράκτια ζώνη με ανεπαρκή ή πλημμελή σχεδιασμό, κυρίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεχιζόμενη ραγδαία μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού, εξακολούθησαν να καταγράφονται και μάλιστα να αυξάνονται και κατά την περίοδο αναπαραγωγής του 2014.

Και παρά την προκαταρκτική διερεύνηση, που συνεχίστηκε και το έτος αυτό, από τη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρά την μεγαλύτερη πρόθεση για συνεργασία, που παρατηρήθηκε από τις Δημοτικές Αρχές και Υπηρεσίες στο θέμα της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη, αυτή δεν τελεσφόρησε σε ουσιαστικές ενέργειες ή σημαντικές δράσεις επί του πρακτέου, γεγονός που δεν δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές.

Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία συνέλεξαν οι υπεύθυνοι και οι εκπαιδευμένοι εθελοντές του προγράμματος.

 

Πηγή:http://www.defencenet.gr