Επικαιρότητα

Ενεργειακή αυτάρκεια για 4000 κτίρια σε περιοχή της Ελβετίας

Ενεργειακή αυτάρκεια για 4000 κτίρια σε περιοχή της Ελβετίας Μέχρι το 2018, συνολικά 4.000 οικιακοί και εργασιακοί χώροι της περιοχής της Ελβετίας "Suurstoffi" έχουν προγραμματιστεί να είναι ανεξάρτητοι από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Αυτό θα γίνει εφικτό χάρη σε μια έξυπνη ενεργειακή ιδέα, που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακή θερμική ενέργεια, αντλίες θερμότητας και γεωθερμική ενέργεια. Στην περιοχή "Suurstoffi" χτίζεται μια ολοκληρωμένη και χωρίς κυκλοφορία αυτοκινήτων περιοχή, η οποία θα συνδέει χώρους διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής. Το 2018, το "Suurstoffi" θα στεγάσει 1.500 κατοίκους και θα προσφέρει 2.500 χώρους εργασίας που δε θα στηρίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο.

Υβριδικοί συλλέκτες για την αυτάρκεια

Η πρώτη οικοδομική φάση της περιοχής ολοκληρώθηκε το 2013. Στην τρέχουσα (δεύτερη) φάση, όλες οι στέγες θα εφοδιαστούν με υβριδικούς συλλέκτες της Meyer Burger. Με τη βοήθεια αυτών των συλλεκτών, η αυτάρκεια της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από 67% έως 80%. Στην τρίτη οικοδομική φάση ο Zug Estates, ο εμπνευστής του έργου "Suurstoffi», θέλει να βελτιώσει περαιτέρω το ποσοστό αυτάρκειας.

Για να αυξηθεί η απόδοση ηλιακής ενέργειας, οι συλλέκτες τοποθετήθηκαν οριζόντια και στην πλήρη έκταση των στεγών. Με αυτό τον τρόπο, μπορούσαν να εγκατασταθούν 1/3 περισσότεροι συλλέκτες σε σύγκριση με μία εγκατάσταση με νότιο προσανατολισμό. Η εξισορρόπηση του συστήματος εγκατάστασης επινοήθηκε από την Meyer Burger σε συνεργασία με την τοπική εταιρεία Bosshard AG ειδικά για το "Suurstoffi".

Μηδενική απαίτηση ενέργειας, μηδενικές εκπομπές CO2 Ο σκοπός του προγράμματος είναι αφενός να μην παράγεται CO2 κατά τη λειτουργία των κτιρίων και αφετέρου να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείται εξωτερικά παραγόμενη ενέργειας. Σε ένα μεγάλο βαθμό, το "Suurstoffi" πληροί ήδη τις απαιτήσεις αυτές.

Ένα πεδίο με 220 γεωθερμικούς ανιχνευτές διανέμει την θερμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το πλεόνασμα θερμότητας από τους συλλέκτες στον τελευταίο όροφο και από το εσωτερικό των δωματίων αποθηκεύεται. Ένα ενεργειακό δίκτυο συνδέει όλες τις εγκαταστάσεις και επιτρέπει την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των κτιρίων. Με αυτό τον τρόπο, η πλεονάζουσα θερμότητα από τα γραφεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του νερού στα κτίρια κατοικιών. Οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούνται στο έργο παίρνουν την ηλεκτρική ενέργεια τους από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τους υβριδικούς συλλέκτες. Ωστόσο, η προοπτική ότι τα κτίρια δεν χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο είναι μόνο μια πρόβλεψη με βάση τους υπολογισμούς, δεδομένου ότι η μεγάλη και η μικρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται σύμφωνα με τη χρήση του δημόσιου δικτύου.

 

Πηγή:http://www.4green.gr