Επικαιρότητα

Χρονιά των αιολικών πάρκων το 2014

Χρονιά των αιολικών πάρκων το 2014 Πλησίασε τα 2.000 μεγαβάτ η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών στο τέλος του 2014, μέγεθος αυξημένο κατά 161 μεγαβάτ έναντι του Δεκεμβρίου 2013. Παρά το ότι η αύξηση αυτή δεν αντανακλά τη δυναμική που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη τεχνολογία, στην Ελλάδα, γεγονός είναι ότι δείχνει να ξεπερνά την περίοδο της μεγάλης ύφεσης των προηγούμενων χρόνων.

Έτσι εφόσον το ευνοήσουν οι συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το 2015 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση των αιολικών μονάδων,καθώς ήδη βρίσκονται σε φάση κατασκευής μεγάλες μονάδες. Ο Λειτουργός της Αγοράς - ΛΑΓΗΕ από την πλευρά του, μόνο για το ηπειρωτικό σύστημα εκτιμά στην τελευταία έκθεσή του ότι θα προστεθούν επιπλέον περίπου 170 μεγαβάτ αιολικών. Αντίθετα στα φωτοβολταϊκά διατηρείται η στασιμότητα σε νέες επενδύσεις, λόγω της σημαντικής μείωσης της αμοιβής για την παραγόμενη ενέργεια.

Η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή του net metering στα φωτοβολταϊκά (συμψηφισμός κατανάλωσης με παραγωγή από φωτοβολταϊκά) περιόρισε σημαντικά την προοπτική ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας επάνω σε υγιείς βάσεις.

Παρόλα αυτά, παρά δηλαδή τη μείωση της αμοιβής των παραγωγών και τα άλλα μέτρα που ελήφθησαν στα μέσα του έτους για την εξυγίανση του λογαριασμού ΑΠΕ, το σωρευτικό έλλειμμα το Νοέμβριο του 2014 έτρεχε με 190 εκατομμύρια ευρώ και η προοπτική μηδενισμού του μετατίθεται για τον τελευταίο μήνα του 2015. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των παραγωγών οι οποίοι παρά τη διαγραφή απαιτήσεων για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση στις ταρίφες, συνεχίζουν να πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση. Τις τελευταίες μέρες εξοφλούνται τιμολόγια για την παραγωγή Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την εξέλιξη για επενδύσεις ΑΠΕ το 2014, με εξαίρεση τα αιολικά σε όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες παρατηρείται στασιμότητα.

Στα φωτοβολταϊκά το νέο δυναμικό που προστέθηκε ήταν 12 μεγαβάτ για το σύνολο της χώρας οπότε η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 2.221 μεγαβάτ έναντι 2.209 το 2013 (+0,54%), στα φωτοβολταϊκά σε στέγες η αύξηση ήταν μόλις ένα μεγαβάτ (350 έναντι 349 το 2013), ενώ δεν υπήρξε μεταβολή στα μικρά υδροηλεκτρικά (220 μεγαβάτ) και μόλις κατά ένα μεγαβάτ αυξήθηκε η ισχύς των μονάδων βιομάζας (47 μεγαβάτ έναντι 46 το 2013).

Τέλος στα αιολικά το η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του έτους ήταν 1971 μεγαβάτ, 161 περισσότερα (+8,9%) έναντι του 2013. Από αυτά τα 1.662 βρίσκονται στις ηπειρωτικές περιοχές (Διασυνδεμένο σύστημα και διασυνδεμένα νησιά) και τα 309 μεγαβάτ στα μη διασυνδεμένα νησιά, όπου η εγκατεστημένη ισχύς έναντι του 2013 αυξήθηκε κατά 19 μεγαβάτ.

(Μ. Καϊταντζίδης, Euro2day, 23/1/2015)