Επικαιρότητα

Ενέκρινε το ΥΠΕΚΑ τους Περιβαλλοντικούς Όρους για την Υβριδική Μονάδα της EDF στην Κρήτη

Ενέκρινε το ΥΠΕΚΑ τους Περιβαλλοντικούς Όρους για την Υβριδική Μονάδα της EDF στην Κρήτη Εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ οι περιβαλλοντικοί όροι για μεγάλη υβριδική μονάδα στην Κρήτη, από την εταιρεία Υδροαιολική Αιγαίου Α.Ε. της γαλλικής EDF. Η μονάδα περιλαμβάνει αιολικά πάρκα ισχύος 90,1 MW και υδροηλεκτρική-αντλητική μονάδα ισχύος 100 MW.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία υβριδικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χωροθετείται στο σύνολο των νοµών της Κρήτης, και αποτελείται από τέσσερα αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 90,1 MW, και ένα αντλησιοταµιευτικό – υδροηλεκτρικό σύστηµα αποτελούµενο από δύο ταµιευτήρες µε υψοµετρική διαφορά περί τα 650m µεταξύ τους εγκατεστηµένης ισχύος 100 MW, το οποίο θα αποθηκεύει ως υδραυλική ενέργεια την ισχύ που θα παράγεται από τα αιολικά πάρκα σε ώρες όπου υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο της νήσου Κρήτης, και θα την αποδίδει στις ώρες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι το έργο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς διοχέτευση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης, όπως σημειώνεται.

 

Πηγή:http://www.energia.gr