Επικαιρότητα

«Πράσινο» για φ/β 698 MW στη Βόρεια Χιλή

«Πράσινο» για φ/β 698 MW στη Βόρεια Χιλή Οι περιβαλλοντικές αρχές της Χιλής ενέκριναν την κατασκευή φωτοβολταϊκού 698 MW της χιλιανής εταιρείας Empresa de Desarrollo de Energias Renovables Alen Walung.

Το φ/β «Campos del Sol Sur» θα κατασκευαστεί στη Βόρεια Χιλή, στην περιοχή Atacama, με κεφάλαια ύψους 1,67 δισ. δολ.

Το έργο θα αποτελείται από 11 φ/β μονάδες και θα αναπτυχθεί σε διάφορα στάδια. Η πρώτη φάση, που προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014, θα δώσει στο φ/β ισχύς από 100 ως 300 MW., ενώ η β’ και γ’ φάση θα ολοκληρωθεί το 2015 και 2019, αντίστοιχα.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr