Επικαιρότητα

Διαγωνισμός για Έργο Απορριμμάτων στις Σέρρες

Διαγωνισμός για Έργο Απορριμμάτων στις Σέρρες Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίησηΜονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρώνμε ΣΔΙΤ. Μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και ο Νομός Σερρών προχωράει στην διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Σερρών θα έχει συνολικήετήσια δυναμικότητα περίπου 90.000 τόνωνκαι η σύμπραξη θα έχει διάρκεια 27 ετών. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ενώ η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων και κοινοτικών πόρων.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα αποτελέσειτο χαμηλότερο τέλος χρήσηςπου θα κληθεί να καταβάλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ θα επιτρέπονται όλες οι δόκιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις την ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πλήρη διαφάνεια και διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά φιλική και ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ενώ αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ανάπτυξη της αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων συνολικά στην Ελλάδα. Τα έργα ΣΔΙΤ εισαγάγουν μια διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη στην υλοποίηση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, βασισμένη στο συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και σύνδεση της αμοιβής του αναδόχου με την επίτευξη μετρήσιμων στόχων.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται και η προκήρυξη των διαγωνισμών για τα δύο έργα διαχείρισης απορριμμάτωνστην Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, που πρόσφατα εγκρίθηκαν από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Άννα Διαμαντοπούλου, δήλωσε: «Ο τομέας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να μετατραπεί από πεδίο αντιπαράθεσης σε πεδίο δημιουργίας και ανάπτυξης. Ιδιωτικά κεφάλαια, κοινοτικοί πόροι, έργα με βέλτιστο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα και συστηματικό έλεγχο του δημοσίου προς όφελος της κοινωνίας, των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Οφείλουμε όλοι, από την κυβέρνηση μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, και τους πολίτες να λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα και να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε άμεσα αποτελέσματα».

 

Πηγή:http://www.energia.gr