Επικαιρότητα

Αναξιοποίητη η λίμνη με τα νούφαρα στη Θεσπρωτία!

Αναξιοποίητη η λίμνη με τα νούφαρα στη Θεσπρωτία! Παρότι είναι πανέμορφη και σπάνια, δεν έχει αναδειχθεί η λίμνη με τα νούφαρα στη Θεσπρωτία! Βρίσκεται δίπλα στον οικισμό Καλοδίκι, 100 μέτρα βορειοδυτικά του χωριού Μόρφι.

Το βάθος της κυμαίνεται από 0,5 έως 5 μέτρα, ανάλογα την εποχή. Διαθέτει πλούσια φυτική κάλυψη και μεγάλες ποσότητες νερού, στα οποία υπάρχουν αρκετά είδη ζώων και πουλιών. Το έλος Καλοδίκι είναι ένας από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους υγροτόπους στην Ελλάδα, που αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους – γαιώδους περιοχής με μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία.

Η σημαντικότητα του έπεται τόσο στην ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται στη δυτική μεταναστευτική οδό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου μεταναστευτικών σταθμών των πουλιών στην Δυτική Ελλάδα), όσο και στα φυσικά του χαρακτηριστικά (έλος γλυκού νερού, πλούσια βλάστηση με νούφαρα, κλπ.). Την εποχή της ανθοφορίας των νούφαρων (Nymphea alba), αρχές καλοκαιριού, η όψη του έλους είναι μοναδική. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 301 φυτικά είδη, 120 είδη πουλιών (τα περισσότερα έχουν μόνιμη παρουσία στο έλος και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στρουθιόμορφα και υδρόβια), 20 είδη θηλαστικών (Neomys anomalus, Talpa stankovici, Lutra lutra, Felis silvestris, Myocastor coypus), 11 είδη ερπετών και 5 είδη αμφιβίων.

 

Πηγή:http://www.newsnowgr.com