Επικαιρότητα

Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα κτήρια του Δήμου Καρδίτσας

Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα κτήρια του Δήμου Καρδίτσας Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κων/νο Παπαλό το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Ένταξης του Έργου «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Καρδίτσας» προϋπολογισμού 700.000 € στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Υπογράφθηκε την Πέμπτη 5/4 από το Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κων/νο Παπαλό και απεστάλη προς το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) , το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων για την ένταξη του έργου «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 700.000 € στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται κατά 70% από πόρους του ΕΣΠΑ.

Η έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης και η έναρξη υλοποίησης του έργου αναμένεται άμεσα.

Το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί:

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σχέδιο βελτίωσης της ενεργειακής διαχείρισης με παράλληλη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι δημότες για την εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος σύμφωνα με τον οποίο έγινε η επιλογή των δράσεων και των αξόνων παρέμβασης του παρόντος σχεδίου στηρίζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες. Πρώτον, η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος (εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση εκπομπών CO2) βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού και δεύτερoν η επιλογή δράσεων – χώρων παρέμβασης που θα έχουν το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των δημοτών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης θα υπάρξει μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης κατά 722.592,64 kWh και της τελικής κατανάλωσης κατά 369.278,24 kWh, ενώ αναμένεται μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 219,02 t

Στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους δράσεις:

• Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (κτίριο Δημαρχείου, Ληξιαρχείο) συνολικού προϋπολογισμού 390.371,58€ που περιλαμβάνει: Εργασίες κατασκευής πλήρους κελύφους θερμομόνωσης, εφαρμογή θερμομόνωσης σε στέγες με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης και αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα κουφώματα με ενεργειακούς υαλοπίνακες & σκούρων καθώς και των θυρών. Επίσης περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων – Η/Μ εγκαταστάσεις συνολικού προϋπολογισμού που περιλαμβάνει αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης (αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα, σύνδεση με φυσικό αέριο) , θερμομόνωση κεντρικών σωληνώσεων και την αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και εγκατάσταση συστήματος BEMS.

• Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης δημοτικού φωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 202.628,42€. Στο έργο περιλαμβάνονται παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ορθής διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει: Ηλεκτρονικά ballast με δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμού ανά φωτιστικό, διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων, ανά φωτιστικό, διατάξεις ελέγχου πίνακα ανά πίνακα καθώς και Κέντρο Ελέγχου, αποτελούμενο από λογισμικό, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάταξη επικοινωνίας.

• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 35.000€. Το έργο - περιλαμβάνει: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων και δράσεις αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

• Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου και ενεργειακή επιθεώρηση για κάθε κτίριο συνολικού προϋπολογισμού 70.000€.