Επικαιρότητα

Πράσινο φώς στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλείας

Πράσινο φώς στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλείας Το πράσινο φως φαίνεται ότι έλαβε η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στο νομό Ηλείας, έργο που υλοποιείται μέσω Σύπμρπαξης Δημοσίου και Ιδωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νομού Ηλείας» στην περιοχή Τριανταφυλλιά του νομού Ηλείας. Με την τροποποίηση αυτή γίνεται ένα ακόμα βήμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα, καθώς ξεκινά το δεύτερο έργο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων της χώρας μας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο αναμένεται να απαλλάξει όλο το νομό Ηλείας και συγκεκριμένα τις περιοχές του Πύργου, της Ήλιδας, της Αρχαίας Ολυμπίας και του Αλφειού ποταμού από το πρόβλημα των χωματερών, με σύγχρονο και ορθό περιβαλλοντικά τρόπο.

Ο υπουργός δήλωσε σχετικά: «Το ΥΠΕΚΑ με σταθερά βήματα συμβάλλει προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, ώστε εντός των πρώτων μηνών του 2015 να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Σερρών, Έβρου και Ροδόπης».

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Νομού Ηλείας, η οποία θα περιλαμβάνει τα τμήματα: Υποδοχής, Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Μονάδας Ανερόβιας Χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου, Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας από βιοαέριο, Μονάδας Αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση) για παραγωγή κόμποστ, Χώρος Υγειονομικής Ταφής των αδρανοποιημένων Υπολειμμάτων και δύο Μονάδες για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου.

Οι βασικοί στόχοι της Μονάδας είναι:

•η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών,

•η παραγωγή κομπόστ με πολλές δυνατότητες χρήσης,

•η παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο και

•η μείωση της μάζας και του όγκου των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή.

Οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στην κατασκευή, λειτουργία, παρακολούθηση αλλά και στην μετέπειτα φροντίδα/ αποκατάσταση του έργου είναι εξαιρετικά αυστηροί και διασφαλίζουν πλήρως το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ η εφαρμοζόμενη τεχνολογία χαρακτηρίζεται ως η πλέον σύγχρονη.

 

Πηγή:http://www.4green.gr