Επικαιρότητα

Το 37% των εταιρειών της Ε.Ε. έχει τουλάχιστον έναν «πράσινο» εργαζόμενο

Το 37% των εταιρειών της Ε.Ε. έχει τουλάχιστον έναν «πράσινο» εργαζόμενο Πρωτεργάτες της «πράσινης» ανάπτυξης αποδεικνύονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου,το 12,5% των υπαλλήλων της κατηγορίας είχε «πράσινη» θέση εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό στις Μεγάλες Επιχειρήσεις ανέρχεται στο 3%. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, οι «πράσινες» θέσεις εργασίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σημαντικά και θα φτάσουν το 35% τα προσεχή δύο χρόνια.

Ταυτόχρονα, όπως αποκαλύπτει η έρευνα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κι άλλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, από τις ΜΜΕ. Για παράδειγμα, λιγότερο από το 25% των ΜΜΕ αξιοποιούν την ενιαία αορά για οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Ενώ, η γραφειοκρατία θεωρείται επιπλέον ένα από τα εμπόδια δεδομένου ότι το 20% των ΜΜΕ δηλώνει πως θα τους ήταν ευκολότερο να κάνουν οικολογικές επενδύσεις, αν οι διασυνοριακές διοικητικές και νομικές διαδικασίες δεν ήταν τόσο πολύπλοκες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως οι ΜΜΕ στους «πράσινους» κλάδους της οικονομίας ωριμάζουν. Συγκεκριμένα, 3 στις 5 (ποσοστό 61%) των ΜΜΕ που πωλούν οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες δραστηριοποιούνται στις «πράσινες» αγορές για περισσότερα από τρία χρόνια σε σύγκριση με το 52% στις ΗΠΑ. Τα τρόφιμα - ποτά (25%), ο ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα (23%) είναι τα πιο εύκολα σε πώληση οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες από ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «ΜΜΕ, αποδοτικότητα των πόρων και «πράσινες» αγορές», το 37% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. έχουν τουλάχιστον έναν «πράσινο» εργαζόμενο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε σήμερα αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου: «Χαίρομαι που βλέπω ότι οι ΜΜΕ αρχίζουν να αντλούν από αυτό το τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ώστε να υπάρξουν οφέλη σε καινοτομία, να γίνουν οι ΜΜΕ πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Μόνο πολύ λίγες ευρωπαϊκές ΜΜΕ επεκτείνουν τις οικολογικές επιχειρήσεις τους σε αγορές του εξωτερικού».

Εθνική αγορά και εξωτερικό

Οι «πράσινες» αγορές για τις ΜΜΕ στην Ε.Ε. εξακολουθούν να είναι κυρίως εγχώριες. Το 87% των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε οικολογικές επιχειρήσεις (ή στην «πράσινη» οικονομία) λειτουργούν στις εθνικές τους αγορές. Λιγότερο από το ένα τέταρτο των ΜΜΕ αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς. Αν ληφθεί υπόψη η εκτίμηση ότι στις χώρες BRICS θα αναλογεί το 60% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2030, μόνο το 3% των ΜΜΕ στην Ε.Ε. επιχειρούν να πωλήσουν τα οικολογικά προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους στην Ασία και το Νότιο Ειρηνικό και μόνο το 2% στη Λατινική Αμερική.

Η ζήτηση παίζει μεγάλο ρόλο

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ο κύριος λόγος για τις ΜΜΕ στην Ε.Ε. να πωλούν οικολογικά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι η ζήτηση από τους πελάτες (48%). Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζουν οι βασικές αξίες που ενστερνίζονται οι εταιρείες (32%) και η εικόνα τους (30%).

Οι ΜΜΕ μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομούν πόρους: Το 93% των ΜΜΕ της Ε.Ε. λαμβάνουν μέτρα για αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων τους. Το 64% των ΜΜΕ εξοικονομούν ενέργεια, το 61% ανακυκλώνουν και το 62% ελαχιστοποιούν τα απόβλητά τους. Το 33% των ΜΜΕ έχουν δώσει υψηλή προτεραιότητα στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.

Μέτρα πολιτικής για να κινηθεί η «πράσινη» ανάπτυξη: Τα οικονομικά κίνητρα θεωρούνται από τις ΜΜΕ ως το καλύτερο μέσο που μπορεί να τις βοηθήσει να γίνουν πιο οικολογικές στον τρόπο λειτουργίας τους και να προσφέρουν πιο οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες. Περίπου οι μισές ΜΜΕ (51%) θεωρούν ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι επιδοτήσεις και τα δάνεια είναι τα καλύτερα μέτρα πολιτικής για την υποστήριξη επενδύσεων στον τομέα της αποδοτικότητας της ενέργειας.

Ενώ οι μισές ΜΜΕ (49%) που ήδη προσφέρουν οικολογικά προϊόντα αναφέρουν ότι τα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη προϊόντων θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βοηθηθεί η επέκταση των οικολογικών προϊόντων τους ή υπηρεσιών.

Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών θα εκτοξεύσει τα οικολογικά προϊόντα: Οι τεχνικές συμβουλές και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εκτιμάται επίσης ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να γίνουν οικολογικότερες. Τα δύο προσεχή χρόνια, τέσσερις ΜΜΕ στις πέντε (80%) σχεδιάζουν να πάρουν μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων, αλλά μία στις πέντε ΜΜΕ λέει ότι θα ήταν πιο εύκολο αν οι διοικητικές και νομικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη μέτρων δεν ήταν τόσο πολύπλοκες ή δαπανηρές.

Το 87% των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε οικολογικές επιχειρήσεις (ή στην «πράσινη» οικονομία) λειτουργεί στις εθνικές τους αγορές

Μόνο το 3% των ΜΜΕ στην Ε.Ε. επιχειρεί να πωλήσει τα οικολογικά προϊόντα του ή τις υπηρεσίες στην Ασία και το Νότιο Ειρηνικό

 

Πηγή:http://www.imerisia.gr