Επικαιρότητα

Αύξηση 240% στις εισαγωγές κινεζικών φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Αύξηση 240% στις εισαγωγές κινεζικών φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Ισχυρή αύξηση των εισαγωγών φωτοβολταϊκών πάνελ από την Κίνα σημειώθηκε στην Ελλάδα κατά το 2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το προηγούμενο έτος, η ζήτηση για φωτοβολταϊκά πάνελ από την ασιατική χώρα κατέγραψε αύξηση της τάξης του 240%.

Σημαντική ήταν και η αύξηση της ζήτησης για σκραπ μετάλλων (468%), παρά το γεγονός ότι σε συνολικό επίπεδο υπήρξε κάμψη των ελληνικών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων στα 2,52 δισ. ευρώ (-12,32%), οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις λιγότερες παραδόσεις πλοίων στους Έλληνες εφοπλιστές (-56%).

Σε αντίθεση, ωστόσο, με τις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2011, σημειώθηκε εκρηκτική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών κατά 84,9% η οποία οφείλεται εν πολλοίς στις αθρόες εξαγωγές ελληνικού βαμβακιού (+7,193%), στις σταθερά καλές επιδόσεις των Ελλήνων εξαγωγέων μαρμάρου (+54%) και στην εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου (+2,282%).

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σημαντική αύξηση των εξαγωγών τροφίμων και ποτών.

Αντίθετα, σχετική κόπωση παρατηρήθηκε σε παραδοσιακά εξαγόμενα προϊόντα προς την Κίνα, όπως τα γουνοδέρματα.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr