Επικαιρότητα

Διασυνοριακό έργο περιβαλλοντικής προστασίας στη Φλώρινα

Διασυνοριακό έργο περιβαλλοντικής προστασίας στη Φλώρινα Την έγκριση υλοποίησης έργου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, με επίκεντρο τον υδάτινο πλούτο του νομού Φλώρινας, καλείται να δώσει η σημερινή, τελευταία -υπό την παρούσα σύνθεσή του- συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για το έργο "The quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area", με ακρωνύμιο PROLIFE και συνολικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ, (η πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα-ΠΓΔΜ IPA Cross Border 2007-2013).

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Τομέα Χρήστος Ευαγγέλου, το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πέντε πακέτα εργασίας, αποτελεί ευκαιρία για τις όμορες διασυνοριακές περιοχές να υλοποιήσουν δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι άλλοι εταίροι είναι ο δήμος Βαλάντοβο από την ΠΓΔΜ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, μία από τις δράσεις του προγράμματος αφορά την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των λιμνών Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα. Η όλη προσπάθεια θα εστιάσει στην εφαρμογή, από την Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων με τη χρήση συγκεκριμένων μετρήσεων σε βιολογικές και αβιοτικές παραμέτρους των νερών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα γίνουν δειγματοληψίες ιχθύων (αριθμός ειδών, χαρακτηριστικά των ιχθύων που συλλέγονται όπως είναι το μήκος, το βάρος τους κ.ά.).

Στόχος θα είναι, μέσα από τη χρήση ειδικών βιολογικών δεικτών που αφορούν τα ψάρια, να εξακριβωθεί εάν η επεξεργασία των λυμάτων από τις γύρω περιοχές είναι επαρκής και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Επίσης, θα γίνει παρακολούθηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων των δύο λιμνών (μέτρηση θερμοκρασίας νερού, pH, ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου, συγκέντρωση χλωροφύλλης), αλλά και εστιασμένη έρευνα σε συγκεκριμένης χημικές ενώσεις που μπορεί να βρίσκονται διαλυμένες στο νερό και στο ίζημα των δύο λιμνών (ποσότητα νικελίου, χαλκού, τριαζινών, χλωρίου και οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων).

Θα πρέπει, επίσης, να δημιουργηθούν ψηφιακοί χάρτες (GIS), όπου θα φαίνεται η χωρική κατανομή των ουσιών καθώς και οι πληθυσμοί των ψαριών.

 

Πηγή:http://www.real.gr