Επικαιρότητα

Αθώα τα Αιολικά για Πιθανές Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία

Αθώα τα Αιολικά για Πιθανές Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία Στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, υπάρχουν αντιδράσεις προς την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων, οι οποίες παρεμποδίζουν τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια. Ένα επιχείρημα όσων αντιτίθενται στα αιολικά είναι ότι βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία μέσω του θορύβου που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες.

Από έρευνα που πραγματοποίησε το Energy and Policy Institute, προκύπτει ότι τα δικαστήρια έχουν απορρίψει κατ’ επανάληψη αγωγές που κατατέθηκαν με βάση αυτά τα κριτήρια, καθώς έκριναν ότι δεν προκύπτει κανένας τέτοιος κίνδυνος για την υγεία από τις ανεμογεννήτριες.

Ο οργανισμός ερεύνησε αντίστοιχες υποθέσεις από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες και έκρινε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις (48 από τις 49) το δικαστήριο έκρινε πως τα αιολικά δεν είχαν καμία σχέση με τα προβλήματα που επικαλούνταν οι ενάγοντες, οπότε έκρινε αθώες τις ανεμογεννήτριες.

Βεβαίως, οι αντιδράσεις κατά των αιολικών αφορούν συχνά και άλλα ζητήματα, όπως τις επιπτώσεις για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την υγεία, το πόρισμα από τα παραπάνω είναι προφανές.

 

Πηγή:http://www.energia.gr