Επικαιρότητα

Μέτρα προστασίας της μεσογειακής φώκιας και της Γυάρου

Μέτρα προστασίας της μεσογειακής φώκιας και της Γυάρου Η μελέτη και προστασία της περιοχής στη Γυάρο, καθώς επίσης και η ολοκληρωμένη προστασία της μεσογειακής φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες, προβλέπονται μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του WWF Ελλάς.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα η γενική γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, Νάντια Γιαννακοπούλου και ο γενικός διευθυντής του WWF, Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος «Κυκλάδες Life».

Το ΥΠΕΚΑ δεσμεύτηκε να στηρίξει τις δράσεις τού προγράμματος στο πλαίσιο της πολιτικής του για την προστασία των περιοχών NATURA 2000 και να προωθήσει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και διαχείριση των υπό μελέτη ειδών και οικοτόπων.

Μάλιστα, τα μέτρα προστασίας μπορεί να περιλαμβάνουν και κήρυξη της περιοχής της Γυάρου και της θαλάσσιας ζώνης γύρω από αυτήν ως θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής (ΘΠΠ), με το θεσμικό καθεστώς που θα αποδειχθεί ως πλέον κατάλληλο.

Ειδικοί επιστήμονες θα συντάξουν την απαιτούμενη ειδική περιβαλλοντική μελέτη, την οποία θα καταθέσουν στο υπουργείο, όπου και θα αξιολογηθεί, στη δε συνέχεια, θα προωθηθούν από το ΥΠΕΚΑ οι δέουσες διαδικασίες θεσμοθέτησης.

Εταίροι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι επίσης η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, η αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το ερευνητικό ινστιτούτο Τethys, καθώς και οι ΜΚΟ ΜOm/εταιρία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας.

Το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό.

 

Πηγή:http://www.newsbeast.gr