Επικαιρότητα

Δημοπράτηση Χ.Υ.Τ.Α. Σίφνου.

Δημοπράτηση Χ.Υ.Τ.Α. Σίφνου. Ένα σημαντικό έργο για το νησί της Σίφνου με τεράστια περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη δημοπρατείται στις 17.04.12. Συγκεκριμένα, προχωράει η δημοπράτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην περιοχή της Βορεινής, προϋπολογισμού 3.240.000,00€.

Μετά από συστηματικές προσπάθειες, διαρκή αγώνα και συνεχή επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά κυρίως με μεθοδικότητα, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες, προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του ΧΥΤΑ στο νησί.

Τα σημαντικά οφέλη από αυτή την δημοπράτηση είναι τα εξής:

Α) Θα γίνεται πλέον ολοκληρωμένη η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, στην περιοχή της Βορεινής.

Β) Θα μεταφερθεί, όλη η διαχείριση των απορριμμάτων στο συγκεκριμένο χώρο και παράλληλα θα σταματήσει η καύση των απορριμμάτων.

Γ) Με την υγειονομική διάθεση των απορριμμάτων θα επιτευχθεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας, όπως και η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Βορεινής.

Δ) Αυτό το τόσο σημαντικό έργο για το νησί βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.

 

Πηγή:http://www.kykladesnews.gr