Επικαιρότητα

Κλιμακούμενες επιδοτήσεις στα φωτοβολταϊκά φέρνουν οι αλλαγές στον Αναπτυξιακό

Κλιμακούμενες επιδοτήσεις στα φωτοβολταϊκά φέρνουν οι αλλαγές στον Αναπτυξιακό Σημαντικές αλλαγές στον παλαιό αναπτυξιακό νόμο, μεταξύ των οποίων η κατάργηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000 ευρώ και ο καθορισμός κλιμακούμενου κόστους επιδότησης για τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις, προωθεί η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ με τροπολογία βελτιώνει τον επενδυτικό νόμο, ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, σκοπός των βελτιώσεων στον αναπτυξιακό νόμο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι βελτιώσεις στον επενδυτικό νόμο έχουν στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ειδικότερα, ως προς τον αναπτυξιακό νόμο οι αλλαγές είναι:

1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 € που είχε ο αναπτυξιακός νόμος, βάσει του οποίου απορρίφθηκαν εκατοντάδες μικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών (δυναμικότητας 20 KW).

2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει (π.χ. άλλη επιδότηση θα λαμβάνει κάποιος με trackers και άλλη επιδότηση κάποιος χωρίς trackers). Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν επενδύσεις σε μικρά φωτοβολταϊκά που έχουν ήδη κατασκευασθεί.

3. Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ.

5. Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.

Ως προς τον επενδυτικό νόμο οι αλλαγές είναι:

1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

2. Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα.

3. Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία

 

Πηγή:http://www.energypress.gr