Επικαιρότητα

Σενάρια για τραπεζικά κίνητρα και επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για το net metering

Σενάρια για τραπεζικά κίνητρα και επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για το net metering «Οι εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στο παρελθόν στον τομέα των φωτοβολταϊκών, είτε στη μελέτη, είτε στην εγκατάσταση, είτε στην παραγωγή ή εμπορία εξοπλισμού, και οι οποίες παραμένουν ανοιχτές, έχουν ένα χρόνο να κάνουν έργο και συνεπώς να “κάνουν μεροκάματο”. Κάθε καθυστέρηση τις καταδικάζει να κλείσουν». Με αυτό τον χαρακτηριστικό τρόπο σχολιάζει παράγοντας του κλάδου, την καθυστέρηση που καταγράφεται από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ για την υπογραφή της απαραίτητης Υπουργικής Απόφασης για το net metering. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η προεργασία έχει γίνει από την επιτροπή που παρέδωσε το πόρισμά της, και συνεπώς δεν δικαιολογείται η διατήρηση της αβεβαιότητας σχετικά με την Υπουργική Απόφαση και το πρότυπο της σύμβασης. Αδικαιολόγητα βραδύ θεωρεί ο κλάδος ακόμα και τον χρονοπρογραμματισμό που έκανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Σύνδεσμο «Στέγη», σύμφωνα με τον οποίο η Υπουργική Απόφαση θα υπογραφεί «μέχρι τέλος Ιουλίου».

Από την άλλη, θετικά αντιδρά ο κλάδος στα όσα προκύπτουν από την ανακοίνωση του συνδέσμου «Στέγη», σύμφωνα με την οποία ο υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα δοθούν κίνητρα μέσω Τραπεζών με προγράμματα χρηματοδότησης του net metering, αλλά και επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. «Αρκεί βεβαίως να μην πρόκειται για ανέξοδη υποσχεσιολογία» τονίζει ο συνομιλητής του energypress.

Το πόρισμα της Επιτροπής

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ στο πόρισμά της προτείνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

Διακρίνει την καταναλισκόμενη ενέργεια από τον αυτοπαραγωγό σε τρία διαφορετικά τμήματα: Ένα τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ταυτοχρονισμένη παραγωγή, δηλαδή παράγεται και καταναλώνεται χωρίς την χρήση του Δικτύου Διανομής.

Ένα δεύτερο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ισόποση παραγωγή σε διαφορετικό χρόνο εντός του κύκλου συμψηφισμού, συνεπώς χρησιμοποιείται το Δίκτυο Διανομής. Τέλος, δύναται να υπάρχει ένα τρίτο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας που δεν καλύπτεται από την παραγόμενη και απορροφάται από το Δίκτυο Διανομής.

Περαιτέρω, δύναται να υπάρχει περίσσεια παραγόμενης ενέργειας- ήτοι ενέργεια που δεν καλύπτει ανάγκες του καταναλωτή εντός του κύκλου συμψηφισμού- και η οποία αποδίδεται στο Δίκτυο Διανομής.

Τα σενάρια

Η Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα σενάρια χρεώσεων για τους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό:

1. Οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και Λοιπές) μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

2. Οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

3. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται σε όλη την κατανάλωση (απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια και αυτοκαταναλισκόμενη)

4. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται μόνο στην απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια. Στο σενάριο αυτό θεωρείται ένα πρόσθετο τέλος προς αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ. Το τέλος αυτό (τέλος αποθήκευσης1) κλιμακώνεται βάσει της συμψηφιζόμενης ενέργειας.

Η πρόταση

Η Ομάδα εργασίας καταλήγει τελικά στην επιλογή χρεώσεων όπως περιγράφονται στο σενάριο 1, καθώς με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώνει, ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για:

· εξασφάλιση ικανοποιητικού κινήτρου για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (αυξανόμενο για υψηλές ετήσιες καταναλώσεις)

· εύλογες χρεώσεις από την πλευρά των Διαχειριστών

· εναρμόνιση με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (που επιβάλλει χρεώσεις για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο σύνολο των καταναλώσεων) και συνεπώς δυνατότητα άμεσης εφαρμογής

· ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος των τελικών καταναλωτών

Με βάση τα διαγράμματα που περιλαμβάνει το πόρισμα, για καταναλώσεις πάνω από 6.000 Κιλοβατώρες το χρόνο, εξασφαλίζεται περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης κάτω από τα 10 χρόνια. Για μικρότερες καταναλώσεις, η περίοδος αποπληρωμής αυξάνει.

Δύο μετρητές

Για την εφαρμογή του σεναρίου 1 απαιτείται η εγκατάσταση δύο μετρητών (αντικατάσταση του μετρητή κατανάλωσης και προσθήκη ενός νέου για τη μέτρηση της παραγωγής). Οι μετρητές θα είναι διπλής κατεύθυνσης - καταγραφής. Ο ένας μετρητής θα μετράει την παραγόμενη από το φ/β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια και ο δεύτερος μετρητής θα δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι μετρήσεις για την εγχεόμενη και την απορροφούμενη ενέργεια προς και από το Δίκτυο Διανομής.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr