Επικαιρότητα

Ηλιακό λεμβοστάσιο στην Ολλανδία

Ηλιακό λεμβοστάσιο στην Ολλανδία Η Ολλανδική, αρχιτεκτονική εταιρεία, Groosman Partners, έχει κατασκευάσει ένα λεμβοστάσιο 700 τετατργωνικών μέτρων, όπου 1,385 ηλεκτρικά πλοία μπορούν να φορτίσουν τις μπαταρίες τους από την ενέργεια του ήλιου.

Το ηλιακό λεμβοστάσιο, στην πόλη Heeg της Ολλανδίας, είναι περίπου σαν μια αποθήκη για ηλεκτρικά πλοία, όπου μπορούν να φορτίσουν τις μπαταρείς τους ή να κάνουν επισκευές. Έχει 72 φωτοβλταϊκά πάνελ, που παρέχουν περίπου 11,072 κιλοβατώρες ετησίως, αρκετές για την φόρτιση έως και 1,385 πλοίων, και καλύπτουν μια έκταση 91 τετραγωνικών μέτρων.

Το μοναδικό design έχει οραματιστεί και εκτελέσει η Groosman Partners. Η οροφή έχει σχεδιαστεί με νότια κλίση ώστε να παρέχει βέλτιστη γωνία για την παραγωγή ενέργειας. Εκτός της χρήσης της ηλιακής ενέργειας, το λεμβοστάσιο έχει σχεδιαστεί να μαζεύει νερό της βροχής για το πλύσιμο των πλοίων.

 

Πηγή:http://www.4green.gr