Επικαιρότητα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 50 σχολικά και δημοτικά κτίρια της Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 50 σχολικά και δημοτικά κτίρια της Θεσσαλονίκης Σύμβαση για την εγκατάσταση σε δώματα και στέγες σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης 50 φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, έργο συνολικής δαπάνης 1.315.187,66€ υπέγραψαν την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 ο Αντιδημάρχος Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέας Κουράκης και ο εκπρόσωπος της ανάδοχης κατασκευάστριας εταιρίας.

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.650.000 € (με ποσοστό έκπτωσης 20,29 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης) προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και χρηματοδοτείται από έσοδα (ανταποδοτικά) του Δήμου και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς και στον Προϋπολογισμό.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα και σε άλλα που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής του που προβλέπει τη συμμετοχή σε ενέργειες, δράσεις και πολιτικές οι οποίες προάγουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέας Κουράκης σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας διπλός στόχος: προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση χρημάτων.

Επιπλέον πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνεμος και ο ήλιος διατίθενται δωρεάν και σε αφθονία στη χώρα μας και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση γεγονός που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλωστε ισχύει η δέσμευση της πολιτικής αρχής -αποτελεί και ευρωπαϊκή δέσμευση- για την παραγωγή του 20% της ενέργειας που καταναλώνει από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ορίζοντα υλοποίησης το 2020. Τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα, από το συγκεκριμένο έργο τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντιστοίχων κτιρίων, είναι της τάξης των 154.423 € καθώς η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια επιδοτείται. Η ανάπτυξη αυτού του τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να αποδεσμεύσει τη χώρα από τη δουλεία των ορυκτών καυσίμων. Για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν θα πρέπει να φρενάρουν στη γραφειοκρατεία αλλά να τρέξουν με πιο γρήγορους ρυθμούς και να γίνουν υπόθεση που αφορά όλους τους πολίτες».

Επίσης σημείωσε ότι το πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή στη στέγη νόμιμων κτιρίων. Τα συνολικά 48 σχολικά και δύο δημοτικά κτίρια άλλα και την ελεύθερη επιφάνεια και τη δομική επάρκεια του κάθε κτιρίου, στα οποία θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν επιλεγεί με βάση τόσο τη θέση όσο και τον προσανατολισμό αλλά και την ελεύθερη επιφάνεια του κάθε κτιρίου προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντίστοιχων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κάθε εγκατάσταση περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, των μετατροπέα ισχύος από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα, το μετρητικό-καταγραφικό σύστημα για τις μετρήσεις των συστημάτων, την ηλεκτρονική πινακίδα με τις πληροφορίες της εγκατάστασης για το κοινό καθώς και την αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.

Για την εξασφάλιση της οικονομικής απόδοσης των συστημάτων, αλλά και την διασφάλιση της έντεχνης και ασφαλούς υλοποίησης τους, θα γίνει πιστοποίηση κάθε εγκατάστασης από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Ο τρόπος δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων» έγινε κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ενώ στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η συντήρηση και η ασφάλισή τους για τρία χρόνια από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 

Πηγή:http://www.energypress.gr