Επικαιρότητα

Ενεργειακή επένδυση στην «Καθημερινή»

Ενεργειακή επένδυση στην «Καθημερινή» Μέσα σε μια περίοδο που επικρατεί πλήρης επενδυτική άπνοια είναι ελάχιστες οι εταιρείες που προχωρούν σε επενδυτικές κινήσεις και μάλιστα για να πάρουν μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι «Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε.», η εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα «Καθημερινή», στο πλαίσιο της συνολικότερης αναβάθμισης των υποδομών στη μονάδα του πιεστηρίου της στο Κορωπί, προχωρεί σε μια σημαντική ενεργειακή επένδυση, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προχωρεί στο έργο που θα επιτρέψει την τροφοδοσία της εκτυπωτικής μονάδας στο Κορωπί με φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο θα αντικαταστήσει το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), γνωστό και ως γκάζι, το οποίο αποτελεί τη σημερινή καύσιμη ύλη του τυπογραφείου. Το φυσικό αέριο είναι γνωστό πως έχει σημαντικό συγκριτικό περιβαλλοντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά καύσιμα προερχόμενα από υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, μαζούτ κ.λπ.) ή τον άνθρακα. Η καύση του φυσικού αερίου προκαλεί πολύ μικρότερες εκπομπές αερίων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου κ.ά.). Επίσης, πολύ μειωμένες είναι οι ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, του βασικού αερίου που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο απορρυθμίζει το παγκόσμιο κλίμα.

Το κόστος της επένδυσης για τις εργασίες ενεργειακής αντικατάστασης και αναβάθμισης, καθώς και για τα έργα σύνδεσης με τον αγωγό φυσικού αερίου, μέσω του οποίου τροφοδοτείται η ευρύτερη περιοχή, υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ. Πέρα από τα έργα εντός της εκτυπωτικής μονάδας, οι «Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε.» καλούνται να «γεφυρώσουν» τα 300 μέτρα που χωρίζουν τον χώρο της μονάδας από τον υπάρχοντα αγωγό της Εταιρείας Παροχής Αερίου, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διανομή του φυσικού αερίου στην Αττική. Ο στόχος είναι το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014 η ενεργειακή τροφοδοσία του τυπογραφείου στο Κορωπί να γίνεται με φυσικό αέριο. Αυξημένο ενδιαφέρον Το έργο περάσματος στο καθαρό φυσικό αέριο αποτελεί μέρος μιας συνολικής προσπάθειας ανταπόκρισης της λειτουργίας της εκτυπωτικής μονάδας στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ξεκινώντας από το κρίσιμο πεδίο της ενέργειας.

Με την επένδυση για την αλλαγή του καυσίμου, οι «Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε.» αποδεικνύουν, ακόμα και εντός των σημερινών δύσκολων συνθηκών, το πολύπλευρο ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και την ετοιμότητά τους να προχωρήσει στις αναγκαίες κινήσεις.