Επικαιρότητα

Τα ΕΛΠΕ επενδύουν στην βιομάζα

Τα ΕΛΠΕ επενδύουν στην βιομάζα Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έλαβε συνολικά τρεις άδειες για μονάδες ισχύος 4,99 MW η καθεμία που θα θεμελιωθούν στους δήμους Πέλλας (θέση «Παλιά Καρυώτισσα»), Καρπενησίου (στη θέση «Φουρνά») και στη Βιομηχανική Περιοχή της Καβάλας.

Ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιούν αγροτικά υπολείμματα καλλιεργειών καλαμποκιού, σιτηρών, βαμβακιού, κλαδέματα και δασικά υπολείμματα.

Και οι 3 άδειες είναι συνολικής διάρκειας 25 ετών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ που δημοσιεύθηκαν χτες στη Διαύγεια.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία φ/β Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 10,5 MW σε ακίνητα που ανήκουν στον Όμιλο. Επίσης, αναπτύσσει 2 μονάδες βιομάζας 4,7 MW και 5 MW.

Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW φ/β, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.ΕΛΠΕ: Επενδύσεις βιομάζας σε Πέλλα, Καρπενήσι και Καβάλα.

 

Πηγή:http://www.energyin.gr