Επικαιρότητα

Καρδίτσα: Δράσεις από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Καρδίτσα: Δράσεις από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» «Πράσινο φως» άναψε για παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς επίσης και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των Δημοτών σε θέματα αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς και εξοικονόμησης ενέργειας, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δημάρχου Μουζακίου Γεωργίου Κωτσού και του αναδόχου για το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ.

Ο φάκελος του Δήμου Μουζακίου που εγκρίθηκε, περιλαμβάνει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2009-2015.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο (ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτιρίων, δημοτικού φωτισμού κ.τ.λ.) καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειακών επιθεωρήσεων η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ. κατέληξε, αναφέρει ο δήμαρχος της περιοχής, σε παρεμβάσεις που προτείνουν ένα μείγμα δράσεων με γνώμονα την μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας, που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: παρεμβάσεις σε Δημοτικά Κτίρια, παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους του Αστικού Περιβάλλοντος (δημοτικός ηλεκτροφωτισμός), δράσεις Διάδοσης, Δικτύωσης και Ενημέρωσης και οριζόντιες Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης.

Τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, εκτιμώνται να είναι ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου 424.086,49 kWh, ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας 587.156,26 kWh, μείωση Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 167,95 τόνους ετησίως κατέληξε ο δήμαρχος Μουζακίου.

 

Πηγή:http://www.real.gr