Επικαιρότητα

Πρώτο Βήμα για την Αυτοπαραγωγή στα Φωτοβολταϊκά με τις Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΚΑ

Πρώτο Βήμα για την Αυτοπαραγωγή στα Φωτοβολταϊκά με τις Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΚΑ H ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει την αυτοπαραγωγή μέσω ΑΠΕ στο ΥΠΕΚΑ κατέληξε στις προτάσεις της, με βάση τα προβλεπόμενα στο ν4254/2014. Με τον τρόπο αυτό, όσοι διαθέτουν οικιακά φωτοβολταϊκά ή φ/β σε επιχείρηση θα μπορούν στο μέλλον να συμψηφίζουν την παραγωγή τους με την κατανάλωση, γλιτώνοντας χρήματα.

Όπως προκύπτει από το σχετικό κείμενο, η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΚΑ έλαβε υπόψη τέσσερα διαφορετικά σενάρια με βάση τις διαφορετικές χρεώσεις. Ως δεδομένο λαμβάνεται ένα σύστημα φωτοβολταϊκών με ισχύ έως 10 κιλοβάτ.

Τα σενάρια που εξέτασε η επιτροπή είναι τα εξής:

1. Οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση, ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και Λοιπές) μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

2. Οι χρεώσεις ΥΚΩυπολογίζονται για όλη την κατανάλωσηκαι οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

3. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται σε όλη την κατανάλωση (απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια και αυτοκαταναλισκόμενη)

4. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεωνυπολογίζεται μόνο στην απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.Στο σενάριο αυτό θεωρείται ένα πρόσθετο τέλος προς αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ. Το τέλος αυτό που αποκαλείται τέλος αποθήκευσης, επιβάλλεται επί της ενέργειας που παράγεται-καταναλώνεται ετεροχρονισμένα και συμψηφίζεται, ενώ θα κλιμακώνεται βάσει της συμψηφιζόμενης ενέργειας.

Η Ομάδα εργασίας καταλήγει στην επιλογή χρεώσεων του πρώτου σεναρίου, καθώς με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για:

· Εξασφάλιση ικανοποιητικού κινήτρου για τοναυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό(αυξανόμενο για υψηλές ετήσιες καταναλώσεις),

· Εύλογες χρεώσεις από την πλευρά των Διαχειριστών,

· Εναρμόνιση με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (που επιβάλλει χρεώσεις για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο σύνολο των καταναλώσεων) και συνεπώς δυνατότητα άμεσης εφαρμογής

· Ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος των τελικών καταναλωτών.

Οι επιπλέον λόγοι επιλογής του σεναρίου αυτού, σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, προκύπτουν από το ότι τα σενάρια 1 και 3 μπορούν να εφαρμοστούνχωρίς τροποποίηση στην υπάρχουσα νομοθεσία, ενώ τα 2 και 4 απαιτούν σημαντικές τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, το σενάριο 2 έχει επιπτώσεις στις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ και στα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Επίσης, στο σενάριο 4 σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, τίθεται σοβαρός νομικός προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τουειδικού τέλους αποθήκευσηςγια την αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών ΥΚΩ και ΑΠΕ, πέραν της ενδεχόμενης μη αντιστάθμισης του συνόλου των εν λόγω απωλειών.

 

Πηγή:http://www.energia.gr